Ecodroom

Opdrachtverklaring
We willen, vanuit onze christelijke inspiratie, zorg dragen voor de schepping. We werken mee aan de drastische verkleining van de plaatselijke ecologische voetafdruk.

Slagzin
Samen planten we een toekomst voor onze schepping.

Beeldverklaring
Als mensen hun voetafdruk achter laten door samen op stap te gaan, zorgt dit voor inspiratie om te blijven dromen van verbondenheid in een gezondere toekomst.

Bijbelse verwijzing
Dienen zal jij, behoeden deze aarde van mij (naar Genesis 2).

Accenten uit de visietekst van de parochie
In onze gemeenschap op Linkeroever zijn alle mensen van goede wil van harte welkom, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof, en nodigen we iedereen uit om, dag na dag, bij vreugde en bij pijn, en met een eigentijdse vorm en taal, samen het leven te vieren omdat we geloven dat we op die manier van het huis van God een warme thuis kunnen maken en een stukje dichter komen bij de ontdekking van de hemel en de aarde.

Uit de visietekst van de bisschop
(hoofdstuk 9 : dialoog en samenwerking, vanaf p. 65).
Langs de weg van de dialoog willen wij bijdragen tot meer menswaardigheid om ons heen.

Belangrijke pijlers
  • Wie zich inzet mag rekenen op ondersteuning, begeleiding en voeding op maat.
  • We willen meewerken binnen de parochie - en ruimer op Linkeroever - aan concrete acties om onze ecologische voetafdruk te verminderen.
  • We geloven dat ecologie maar vorm krijgt wanneer diverse groepen hier samen aan werken. Omdat de generaties na ons ook recht hebben op een leefbare en gezonde aarde.
  • We willen samen aan ecologie werken om soberder en gelukkiger te leven.
 

LO.com