Andersziens

Opdrachtverklaring
We willen, vanuit onze christelijke inspiratie, in gemeenschap het leven vieren. Op mooie en moeilijke momenten, bij belangrijke gebeurtenissen ťn in het dagelijks leven.
Met oude rituelen en hedendaagse vormgeving streven we ernaar onze verbondenheid met mekaar en met onze inspiratiebron gestalte te geven.

Slagzin
Samen vieren.

Beeldverklaring
In onze liturgische samenkomsten trachten we mensen anders naar de werkelijkheid te laten kijken. Op sterke momenten van het jaar en bij belangrijke gebeurtenissen in 'het leven' willen we de diepere zin ervan duiden.

Bijbelse verwijzing
Waar twee of drie in mijn naam samen zijn (Mt. 18,20).

Accenten uit de visietekst van de parochie
In onze gemeenschap op Linkeroever zijn alle mensen van goede wil van harte welkom, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof, en nodigen we iedereen uit om, dag na dag, bij vreugde en bij pijn, en met een eigentijdse vorm en taal, samen het leven te vieren omdat we geloven dat we op die manier van het huis van God een warme thuis kunnen maken en een stukje dichter komen bij de ontdekking van de hemel.

Uit de visietekst van de bisschop
(hoofdstuk 4 : liturgie en sacramenten, vanaf p. 25).
Te gemakkelijk wordt alles wat in het kerkgebouw gebeurt een 'viering' genoemd. Uiteraard heeft de liturgie te maken met de schoonheid van het geloof en de kracht van Gods nabijheid, die altijd een geschenk is. Toch is niet alles in de liturgie 'feest' of 'feestelijke viering'.
Parochies investeren veel energie in het liturgisch jaar, in de wekelijkse zondagsdienst, in de voorbereiding van de eerste communie en het vormsel, in een verzorgde uitvaartliturgie, in een sfeervolle inrichting van het kerkgebouw.

Belangrijke pijlers
  • Wie zich inzet mag rekenen op ondersteuning, begeleiding en voeding op maat.
  • We passen de liturgische ruimten aan de maatschappelijke context aan, zowel wat het aantal betreft als wat betreft de inrichting.
  • We zoeken naar eigentijdse vormen om het leven te vieren.
 

LO.com