Misvieringen op Antwerpen Linkeroever   De preekploeg is echt een ploeg   Het beleid van de parochie wordt door het parochieteam bepaald   De kerkfabriek zorgt dat de vieringen steeds kunnen doorgaan   Het materieel beheer van de parochie   Alle verenigingen komen periodiek samen...