A.C.V.

   Lauri Van Dessel
   Gustaaf Wapperstraat 11 bus 33
   2050 Antwerpen
   03 219 37 33
   Contacteer Lauri


A.C.W.
   Luc George
   Goethestraat 2
   2050 Antwerpen
   03 211 02 72
   Contacteer Luc

ANNA3 vzw
   Erik Balbaert
   Juul Persijnstraat 10
   2050 Antwerpen
   03 219 79 43
   Contacteer Erik

   Website ANNA3

   Rekening: 779-5983463-52, BIC: GKCCBEBB  l  IBAN: BE64 7795 9834 6352
   Fiscaal aftrekbare giften via rekening 745-0270017-38 BIC: KREDBEBB  l  IBAN: BE24 745 0270017 38
   met mededeling “gift ANNA3”.  zie voor meer informatie: www.anna3.be , rubriek "ANNA3 steunen"


Apotheker van wacht
   Zie website

Babysitdienst Gezinsbond
   Maaike Vonken
   Jonker Van der Nootstraat 25
   2050 Antwerpen
   03 219 11 55

Begrafenissen
   Via het parochiesecretariaat
   03 219 32 29
   Contacteer het secretariaat

Biljartclub
   Chauvaux Jos
   Reinaartlaan 4 Bus M 13
   2050 Antwerpen
   03 219 45 00

Bloemschikken
   De Bock Honoré
   Kruibekesteenweg 16
   9120 Beveren
   03 775 97 33

Christelijk Ziekenfonds
   Antwerpen L.O.
   Beatrijslaan 4
   2050 Antwerpen
   03 219 21 10

Club 2000
   Goedseels Annie
   Halewijnlaan 51 Bus 32
   2050 Antwerpen
   03 219 13 59

Cultureel Centrum
ZAAL
   Fromentinstraat 2
   2050 Antwerpen
Verhuur en reservatie
   Centraal nummer: 0475 / 576 111 (maandag 19-20 u., donderdag 14-15 u., zaterdag 10-12 u.)
   Ter plaatse: elke maandagavond tussen 19 en 20 uur in de Fromentinstraat

   Ook steeds via de mail.

Dobbelsteen
   zie Sint-Annacollege

Dokter van wacht
   0900 10 512

Doopcatechese

   Danielle Sterck
   
   via het parochiesecretariaat
   Gaston Burssenslaan 17
   2050 Antwerpen
   Tel: 03 219 32 29

Eerste communie

   Inge Melis
   Gloriantlaan 51 Bus 19
   2050 Antwerpen
   GSM: 0485 71 05 03
   Contacteer Inge

   Marianne De Backer
   Hof ter Rijen 18
   2070 Zwijndrecht
   GSM: 0499 41 61 92
   Contacteer Marianne

GAM (Genootschap Anneke Mossel)
   Van Der Borght André
   Akkerwindestraat 37
   2050 Antwerpen
   03 219 20 29
   Contacteer het Genootschap

Huwelijkspastoraal
   Herman Augustyns
   Gaston Burssenslaan 17
   2050 Antwerpen
   0474 51 51 28

   Contacteer Herman

Kaartclub
   Ferket-Bogaerd Emma
   Heer van Bergenstraat 10/1
   2050 Antwerpen
   03 219 02 31

Karel De Grote-Hogeschool
   Industriële wetenschappen
   Louis Frarynlaan 30
   2050 Antwerpen
   03 219 26 72

KAT (Koninklijke Antwerpse Turnkring)
   Coppenholle Lilian
   Reinaartlaan 14 Bus C6
   2050 Antwerpen
   03 219 43 50


K.B.G.
   Zie OKRA

Kerkfabriek
   Balbaert Erik
   Juul Persijnstraat 10
   2050 Antwerpen
   03 219 79 43
   Contacteer Erik

   Rekeningnummer: 091-0010153-94

Kerst op Linkeroever
   Luc George
   Goethestraat 2
   2050 Antwerpen
   03 211 02 72
   Contacteer Luc

   Annemie Van Passen
   Paul Van Ostaijenlaan 7
   2050 Antwerpen
   03 219 57 34
   Contacteer Annemie

   Algemeen email adress Kerst op Linkeroever

Kinderdagverblijf ‘La Primavera’
   Goethestraat 5
   2050 Antwerpen
   03 219 30 54

Kinderoppasdienst Gezinsbond
   zie Babysitdienst Gezinsbond


Kind & Preventie
Raadpleging L.O.
   Hanegraefstraat 5
   2050 Antwerpen
   03 219 13 04

   Tiebos Lut
   Micheletstraat 11
   2050  Antwerpen
   03 219 44 69
   Contacteer Lut

Klankjorum
   Van Buul Marc
   August Van Cauwelaertlaan 7
   2050 Antwerpen
   03 288 77 06
   Contacteer het koor

Klokjesvrienden
   Romain Poppe
   August Vermeylenlaan 13
   2050 Antwerpen
   03 219 49 88

't Klokske
ZAAL
   Gloriantlaan 2A
   2050 Antwerpen
Verhuur en reservatie
   Centraal nummer: 0475 / 576 111 (maandag 19-20 u., donderdag 14-15 u., zaterdag 10-12 u.)
   Fromentinstraat 2: elke maandagavond tussen 19 en 20 uur
   Ook steeds via de mail.

K.W.B.
   Meeusen Roger
   August Vermeylenlaan 19 Bus 81
   2050 Antwerpen
   03 219 72 36
   Contacteer Roger

OKRA Sint-Anna
   Cardinael Annie - Voorzitter
   Galgenweellaan 56 / 1
   2050 Antwerpen
   03 281 76 55 of 0486 212 131
   Contacteer Annie

OKRA Onze-Lieve-Vrouw ter Schelde
    Gilbert D'Hauwe - Voorzitter
    Julius Vuylstekelaan 9 Bus 3
    2050 Antwerpen
    03/219.30.11
   Contacteer Gilbert

   Simonne Van Attenhove - Medevoorzitter
   August Vermeylenlaan 1 Bus 28
   2050 Antwerpen
   0477 42 51 43
   
Contacteer OKRA

   Jef Van Cauteren - Penningmeester
   Blancefloerlaan 171 Bus 2
   2050 Antwerpen
   03 219 34 38

   DaniŽlle Fluchard - Hulpsecretaris
   Charles De Costerlaan  Bus 14
   2050 Antwerpen
   0484 66 56 39

   Antoine Puttenaers - Feesten en wandelen
   Gloriantlaan 54 Bus 3
   2050 Antwerpen
   03 440 10 92

Ouderen Gezelschapsdienst (Gezinsbond)
   Van Hout-Dillen Mia
   Willem Klooslaan 14 Bus 7
   2050 Antwerpen
   03 288 71 70

Opvangcentrum
   Rode Kruis L.O.
   Beatrijslaan 110
   2050 Antwerpen
   03 252 58 30
   Contacteer het opvangcentrum

Parochiale Werken
   Truyens Walter
   Charles De Costerlaan 11 Bus E6
   2050 Antwerpen
   0473 30 04 46
   Contacteer Parochiale Werken

   Rekening: 416-0000051-45, IBAN: BE44 4160 0000 5145 | BIC: KREDBEBB

Parochiepriester
   Augustyns Herman
   Gaston Burssenslaan 17
   2050 Antwerpen
   03 219 32 29 (ook fax)
   Contacteer Herman


Parochieraad
   Luc George
   Goethestraat 2
   2050 Antwerpen
   03 211 02 72
   Contacteer Luc

Parochiesecratariaat
   Gaston Burssenslaan 17
   2050 Antwerpen
   03 219 32 29
   Contacteer het secretariaat
   Open alle werkdagen tusen 9.30 uur en 11.30 uur
   Tijdens de vakantie: enkel op maandag, woensdag en vrijdag.

Parochieteam

   Augustyns Herman - Parochiepriester
   Gaston Burssenslaan 17
   2050 Antwerpen
   03 219 32 29 (ook fax)
   0474 51 51 28
   Contacteer Herman

   Annemie Van Passen - Plaatselijk contactpersoon
   0477 64 56 18
   Contacteer Annemie


   Jan Wouters - parochie-asisstent
   0477 61 19 16
   Contacteer Jan

   Gilbert D’Hauwe
   Contacteer Gilbert

   Lieven Tiebos
   Contacteer Lieven

   Bavo Van Soom
   Contacteer Bavo

   Lies Vernimmen
   Contacteer Lies

   Remy Van Looveren
   Contacteer Remy

Pastoor
   Zie parochiepriester

Plaatselijke contactpersoon
   Annemie Van Passen
   Paul Van Ostaijenlaan 7
   2050 Antwerpen
   03 219 57 34
   Contacteer Annemie

PLEPLO

   Bart Vernimmen
   Koning Albertstraat 32
   2070 Burcht
   0499 37 62 73
   Contacteer de Pleplo

Postzegelclub 't Vlaems Hoofd

   Paul Verstappen
   A. Verhoevenlaan 38
   2050 Antwerpen
   03/219.73.38
   Contacteer Paul

Priester
   Zie parochiepriester

Rouwverwerking
   Smolderen Greet
   Galgenweellaan 52 Bus 52
   2050 Antwerpen
   03 457 29 23
   Contacteer Greet

Schaakkring
   Schoofs Peter
   J.B.Tassynsstraat 146
   2070 Zwijndrecht
   03 252 62 10

Scholen
   zie Sint-Annacollege

Scouts 21e
   Balbaert Joppe
   Juul Persijnstraat 10
   2050 Antwerpen
   0478 91 59 95
   Contacteer de groepleiding
   Website: Scouts 21

Scoutslokaal De Karakol
   vzw Gebouwenbeheer 21ste Scouting Linkeroever
   Blancefloerlaan 2A
   2050 Antwerpen
      Goffart Jean-Marie, Voorzitter
      0478 32 01 35
   email: Verhuur De Karakol
   website: De Karakol

Secretariaat
   Zie parochiesecretariaat

Sint-Annacollege
Basisschool De Dobbelsteen
   Emiel Verhaerenlaan 19
   2050 Antwerpen
   03 288 84 52
   Contacteer De Dobbelsteen
Basisschool Goethe

   Goethestraat 1
   2050 Antwerpen
   03 219 33 24
   Contacteer de Goethestraat
Middenschool (1ste en 2de)

   Halewijnlaan 88
   2050 Antwerpen
   03 219 02 60
   Contacteer de Middenschool
Bovenbouw (3de tot 6de)

   Oscar De Gruyterlaan 4
   2050 Antwerpen
   03 219 01 13
   Contacteer de Bovenbouw

Sint-Annakoor
   Lemmens-Crab Rita
   Halewijnlaan 92 A
   2050 Antwerpen
   03 210 08 80
   Contacteer Rita

   Myriam Baert
   03 219 03 72
   Contacteer Myriam

   Lieve Van Volsem
   03 219 69 71
   Contacteer Lieve

Sint-Anneke Centrum
ZAAL
   Hanegraefstraat 5
   2050 Antwerpen
   03 219 05 86
Voorzitter
   Van Noten Jan
   Paul Van Ostaijenlaan 7
   2050 Antwerpen
   0475 57 45 14

   Contacteer de SAC

Verhuur en reservatie
   Stefaan De Wreede, verantwoordelijke boekingen
   via GSM: 0479 873 797
   via mail: zaal.SAC@gmail.com
   Bezoek ter plaatse steeds op afspraak

Sint-Annekesfeesten

   Koen Meessens
   Paul Van Ostaijenlaan 33
   2050 Antwerpen
   0479 99 53 97
   Contacteer Koen

   Rekening: 789-5330786-72

't Spieken
ZAAL
   Hanegraefstraat 5
   2050 Antwerpen
   03 219 05 86
   Zie ook Sint-Anneke Centrum


Verhuur en reservatie
   Stefaan De Wreede, verantwoordelijke boekingen
   via GSM: 0479 873 797
   via mail: zaal.SAC@gmail.com
   Bezoek ter plaatse steeds op afspraak

Toneelstudio Gloriant
   Jan Tiebos
   August Vermeylenlaan 7 b64
   2050 Antwerpen
   03 219 62 06
   Contacteer de Toneelstudio

Uitvaarten
   Via het parochiesecretariaat
   03 219 32 29

   Contacteer het secretariaat

Verzekering parochie
Alle informatie vindt u hier.

Vormselcatechese

   Bavo Van Soom
   Dorpstraat 70 / 0101
   2070 Burcht
   03 219 64 97 
   Contacteer Bavo


VVKB Scheldemeeuwen
   Van Duren Rudy
   Sparrenlaan 26
   2070 Burcht
   03 252 94 23

Webmaster
   Koen Meessens
   Paul Van Ostaijenlaan 33
   2050 Antwerpen
   0479 99 53 97
   Contacteer Webmaster

Wereldwinkel
Locatie
   Hanegraefstraat 5
   2050 Antwerpen
   > Woensdag van 10 u tot 12.30 u en 14 u tot 16 u
   > Vrijdag van 10 u tot 12.30 u
   > Zaterdag van 10 u tot 12.30 u
   > Zondag van 11 u tot 12.30 u
Verantwoordelijken
   Poriau Renť
   August Vermeylenlaan 13 Bus 8
   2050 Antwerpen
   Contacteer René

   D’Hauwe Gilbert
   Julius Vuylstekelaan 9 Bus 3
   2050 Antwerpen
   03 219 30 11
   Contacteer Gilbert

Zalen
   Zie Sint-Anneke Centrum
   Zie 't Spieken
   Zie Cultureel Centum

Zeescouts
   Locatie Thonetlaan 165
   2050 Antwerpen

Ziekenzorg Linkeroever
   De Graeve Marina
   Galgenweellaan 53 Bus B0
   2050 Antwerpen
   0474 90 97 87
   Contacteer Marina

Deze lijst mag onder geen enkele voorwaarde gebruikt worden voor commerciële of mailing-doeleinden.

  Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever

Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever