U bent hier: Home / Actueel

Contactgegevens

Op deze pagina


Brandend actueel

2020-11-29 Sint-Anna-ten-Drieënkerk, 50 jaar jong monument

We branden een kaarsje voor een jong monument. Onze mooie kerk werd op 29 november 2020 slechts 50 jaar.

Het parochieteam De Verrekijker, de kerkraad én Anna3 hadden 'grootse' plannen om dit heuglijke feit niet onopgemerkt te laten voorbij gaan.

Een vies beestje heeft ook, helaas, al die plannen, voorlopig, in de kast gestoken… Maar daar laten wij ons niet door afschrikken..

Remy maakte een prachtige reportage over dit jonge monument dat je via deze link op Youtube kan bekijken. Laat maar weten wat je ervan vond!


2020-10-28 Nieuwe corona maatregelen van kracht

Een roller coaster van regelgeving…

ook daar moeten wij als parochie, beste mensen, lieve parochianen, mee rekening houden, mee leren leven, mee aan de slag.

De coronacijfers blijven de pan uit swingen. De druk op de ziekenhuizen wordt angstaanjagend hoog. De nood is echt wel groot. Terecht hebben de beleidsverantwoordelijken bijkomende en strengere maatregelen aangekondigd en opgelegd. Die kunnen maar succes opleveren als iedereen mee zijn best doet.

Ook de parochie moet én wil haar steentje bijdragen.

Dit impliceert dat onze kerk opnieuw gesloten wordt.
En dit tot nader order.

Ook het parochieteam De Verrekijker vindt het uitermate sneu dat we geen datum, zelfs geen vermoedelijke, op het opheffen van die sluiting kunnen zetten.

We zullen, met jullie, zien hoe de toestand verder evolueert en ten gepaste tijde opnieuw communiceren over een beperkte of iets uitgebreidere heropening.

 

De vieringen van Allerheiligen en Allerzielen die we goed hadden voorbereid en die opnieuw een warm, zinvol en mooi herdenkingsmoment zouden geweest zijn, hebben we met veel pijn in het hart moeten cancelen.

Alle families werden telefonisch verwittigd van deze lastige wijziging. Fijn vonden wij dat er bij iedereen veel begrip was voor deze moeilijke en lastige beslissing.

In een volgende update horen jullie meer over wat in het overleg van de Verrekijker besproken en mogelijk ook afgesproken werd. En dit met betrekking tot de klassieke zondagsvieringen als met betrekking tot de opschorting van de herdenkingsmomenten.

 

Een mogelijk alternatief

Iedere zondag om 10.00 uur gaat onze bisschop de viering voor in de kathedraal die live gestreamd wordt. U kan er bij zijn via Youtube (klikken op "Vieren met de bisschop") of via Facebook

Deze overlast is niet aan ons te wijten, noch aan onze beleidsvoerders. We moeten samen, ééndrachtig én waardig, de regels respecteren en  zo dat vermaledijde virus stoppen. Het is niet evident om iedereen, of zo goed als iedereen, te bereiken. We willen dan ook, op onze blote knieën, vragen om dit bericht aan jouw kennissen, vrienden, familieleden… door te vertellen.

 

En vooral!
Onze parochie zou onze parochie niet zijn als we geen aandacht schenken aan mekaar. Doe eens een telefoontje extra, mail een keertje meer, vergeet mekaar niet. Ook dat is kerk zijn in deze tijd.

Wees a.u.b. een verantwoorde burger. Zoals we reeds vele maanden op het einde van de viering projecteren: ’Alleen samen krijgen we corona klein.’

Hou het veilig en dus ook gezond.

Annemie Van Passen en Remy Van Looveren – contactteam.


2020-10-01 Infoavond eerste communie en vormsel 2021

Wil je kind dit jaar gevormd worden op zaterdag 22 mei 2021? Dan kan je hem/haar hiervoor inschrijven op de OUDERAV0ND Vormsel op dinsdag 20 oktober 2020 om 19.30 u. in de kerk Sint-Anna-ten-Drieën (blauwe kerk), Hanegraefstraat 1, 2050 Antwerpen.

Alle info over de infoavond vormsel 2021 vindt u hier.

 

Wenst u dat uw kind dit jaar zijn/haar eerste communie doet op zaterdag 1 mei 2021, dan kan u hiervoor inschrijven op de OUDERAV0ND van de Eerste Communie op donderdag 22 oktober 2020 om 19.30u in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk, Hanegraefstraat.

Alle info over de infoavond eerste communie 2021 vindt u hier.

Alle informatie over het werkjaar vindt u hier.


2020-06-21 Pastoor Herman Augustyns heeft een nieuwe opdracht aanvaard

Lieve mensen,
Beste parochianen van Sint-Anna-ten-Drieën,

Vanaf 1 september zal ik niet meer bij jullie zijn.
De bisschop heeft mij gevraagd om een nieuwe opdracht te aanvaarden. Vanaf 1 september word ik parochiepriester in de Pastorale Eenheid Rupelkerk Sint-Franciscus (de parochies in Boom en Rumst) en de Pastorale Eenheid Sint-Bernardus (de parochies in Niel-Schelle-Hemiksem).

Ik heb deze opdracht aanvaard, enerzijds met spijt in het hart, anderzijds met hoop op de toekomst en vertrouwen in een nieuwe uitdaging.
Jazeker, met spijt in het hart. 17 jaar was ik jullie herder in Sint-Anna-ten-Drieën, 12 jaar in Sint-Walburgis en 5 jaar in Sint-Joris. Ik heb samen met jullie lief en leed gedeeld en heel wat veranderingen meegemaakt. Ik heb van jullie veel vriendschap gekregen. Jullie hebben mij aanvaard zoals ik ben, met mijn talenten en gebreken. Ik mocht rekenen op een enorme inzet en evangelisch engagement, niet voor mijn schoon ogen, maar voor de opbouw van een warme parochiegemeenschap. En ik hoop dat jullie dit zullen blijven doen!
Ik heb mij echt thuis gevoeld bij jullie! En dat maakt het afscheid zwaar.

Maar het is dus tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik ben nu 48 jaar, nog te jong om op mijn lauweren te rusten. De bisschop heeft me deze nieuwe opdracht toevertrouwd en ik dank hem voor het vertrouwen. Ik hoop dat ik ook in de Rupelstreek zoveel vriendschap en verbondenheid mag ontmoeten als ik bij jullie heb mogen ontvangen.

Wat de toekomst betreft:

Het is nog niet duidelijk wie en op welke manier de opvolging zal zijn. Het vicariaat belooft in ieder geval dat zij het goed zullen opvolgen. Maar de toekomst van de parochie zal slechts slagen, als jullie er zelf jullie schouders onder zetten.
Ik weet dat jullie sterk en creatief genoeg zijn om deze parochie te blijven opbouwen tot de warme gemeenschap die jullie al zijn.

Laten we bidden voor elkaar, jullie voor mij, en ik voor jullie, dat we de kracht en de vindingrijkheid bewaren om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken.

Van U, Heer, is de toekomst. Kome wat komt!


2020-06-24 Het parochieblad met vakantie

Op woensdag 24 juni kreeg u zoals elke week het parochieblad in uw brievenbus. Nummer 26 (27 en 28) is voor 3 weken. Volgende editie, nummer 29 (met 30 en 31) valt op woensdag 15 juli in de brievenbus. Beide edities werden reeds in juni opgemaakt, omdat de drukkerij in vakantie is.

Vanaf woensdag 5 augustus krijgt u, zoals u dat gewoon bent, weer wekelijks het parochieblad thuis geleverd.

Geniet van uw vakantie.


2020-06-14 Onze vieringen starten opnieuw!

Laatste update: zaterdag 6 juni 2020

Beste parochianen, kerkgangers, vrienden en supporters van Sint-Anna-ten-Drieën,

We kunnen weer terug samen komen en vieren. En wel vanaf zondag 14 juni 2020. Nog niet helemaal zoals ‘vroeger’, maar wel met zeer haalbare regelingen.

Welke veiligheidsmaatregelen voorzien we?

Ontsmettingsproducten zijn op verschillende plaatsen beschikbaar.

Neus- en mondmaskers zijn toegelaten maar niet verplicht. Het dragen wordt wel aanbevolen bij het binnen komen en naar buiten gaan. Wie zich beter voelt door het dragen van een neus- en mondmasker tijdens de viering houdt het masker gerust op!

Veilige afstand. De kerk is zo ingericht dat aan de 1,5-meter regel voldaan wordt. Dat zorgt ervoor dat er slechts 80 zitplaatsen beschikbaar zijn!

Toiletten zijn tot nader order afgesloten, en dus niet toegankelijk.

‘Stewards’ (uit onze eigen kring) worden ingezet om alles in alle vriendschap zo veilig en soepel mogelijk in goede banen te leiden.

Uren van de vieringen

Om toch zo veel mensen als mogelijk de kans te geven samen te vieren, voorzien we een bijkomende viering op zondag morgen.

Eén viering om 9.45 uur en een viering om 11.00 uur.

Beide identieke vieringen worden steeds voorgegaan door dezelfde voorganger (ofwel de priester ofwel een gemandateerde gebedsleider) en tussen de vieringen worden de stoelen en alle attributen ontsmet.

Let op: Wie koorts heeft, hoest, verkouden is of zich niet goed voelt blijft in haar/zijn kot!

Wanneer kom je?

Het zou spijtig zijn dat bij één viering meer mensen komen aankloppen dan het toegelaten aantal bezoekers, en dat bij de andere viering quasi niemand aanwezig is. Vermits we ook juridisch in orde willen zijn, zullen onze ‘stewards’ écht niet meer mensen toelaten dan het aantal beschikbare stoelen (80). Sorry.

Om zo’n vervelende situaties te voorkomen willen we eigenlijk graag weten naar welke viering jullie liefst komen. Maar… je voorkeur uitspreken wil niet zeggen dat er een plaatsje voor jou vrij gehouden wordt. Geen reservaties dus!

Uit de antwoorden die we kregen na onze vorige correspondentie blijkt dat de overgrote meerderheid kiest voor 11.00 uur. Begrijpelijk want dat sluit aan bij het ‘normale leven’ waar we zo naar snakken.
Wie haar/zijn voorkeur, na onze vorige correspondentie, nog niet liet weten, vragen we om dat zo vlug mogelijk te doen en, indien enigszins mogelijk, te opteren voor de viering van 9.45 uur. Ook hier: je voorkeur laten weten is geen voorbehouden plaats!.

We vragen ook aan de mensen die naar de viering van 11.00 uur komen om niet te vroeg te komen om niet ‘in het vaarwater’ te verzeilen van zij die uit de viering van 09.45 uur komen.

Ons verwittigen kan met:

Wil je regelmatig info van de parochie?  Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Pastoor Herman, de kerkraad en De Verrekijker danken je hartelijk voor je geduld en hopen je snel weer te zien.

Hou het veilig en gezond!

Vragen

Hebt u nog vragen, contacteer zeker het secretariaat, dat terug open is vanaf 8 juni of consulteer onze agenda of doe het hier online. We pikken het dan zo snel als mogelijk op.


2020-04-12 Vasten en Pasen

Aswoensdag – Woensdag 26 februari 2020

om 19 uur in Sint-Anna-ten-Drieën

Koffiestop Broederlijk Delen – Zondag 15 maart 2020

na de viering van 11 uur in Sint-Anna-ten-Drieën -> Gaat niet door!

Bezinningsdag – Donderdag 19 maart 2020

in het Franciscaans Belevingscentrum in Hoogstraten-Meerseldreef -> Gaat niet door!

1e omhaling Broederlijk Delen – Zondag 22 maart 2020

tijdens de viering -> Gaat niet door!

Ziekenzalving met eucharistieviering - Zaterdag 4 april 2020

om 14 uur in het SAC (Hanegraefstraat). Aansluitend drinken we een tasje koffie. -> Gaat niet door!

Palmzondag - Zondag 5 april 2020

om 11 uur wegwijzerviering en belofteviering voor de vormelingen, tevens 2de omhaling voor Broederlijk Delen -> Gaat niet door!

 

Goede Week

Witte Donderdag – Donderdag 9 april 2020

om 20 uur in St.-Anna-ten-Drieën, m.m.v. door het Sint-Annakoor

Goede Vrijdag – Vrijdag 10 april 2020

om 16.45 uur: Goede Vrijdagtoch - vertrek in de Kathedraal van Antwerpen, aankomst in Sint-Joris

om 20 uur: avonddienst in St.-Anna-ten-Drieën, m.m.v. het Sint-Annakoor

Stille zaterdag – Zaterdag 11 april 2020

om 21 uur: Paaswake in St.-Anna-ten-Drieën, m.m.v. het Sint-Annakoor

Pasen – Zondag 12 april 2020

om 11 uur in Sint-Anna-ten-Drieën, m.m.v. het Sint-Annakoor

Paasmaandag – Maandag 13 april 2020

om 10.30 uur in WZC Hof ter Schelde


2019-12-25 Advent en Kerkmis

Zaterdag 30 november en zondag 1 december

Winterfestival in het SAC

zaterdag 30 november: Fiesta Española (inschrijven niet meer mogelijk)

zondag 1 december: Toyfestival en Wintercafé

Zaterdag 7 december:

Kerstconcert De Grungblavers in Sint-Anna-ten-Drieënkerk om 20 uur

Zondag 15 december

Omhaling t.v.v. Welzijnszorg tijdens de viering

Zaterdag 21 december

Meezingkerstconcert in Sint-Anna-ten-Drieënkerk om 20 uur

Dinsdag 24 december

Nachtmis om 21 uur in Sint-Anna-ten-Drieënkerk, verzorgd door het Sint-Annakoor. Nadien drinken we nog een (gratis) glaasje gluhwein

Woensdag 25 december

Kerstviering om 11 uur in Sint-Anna-ten-Drieënkerk, verzorgd door het Sint-Annakoor

Donderdag 26 december

Tweede Kerstdag om 10.30 uur in WZC Hof ter Schelde

Woensdag 1 januari

Nieuwjaarsviering om 11 uur in Sint-Anna-ten-Drieënkerk

zondag 5 januari

Nieuwjaarsreceptie in het SAC, aansluitend op de zondagsviering


2019-12-01 Terug naar de Sint-Anna-ten-Drieënkerk!

Zondag 1 december gaat de Sint-Anna-ten-Drieënkerk, na drie maanden werken, opnieuw open. De aannemers verlaten eind november de werf en wij nemen de intrek in een mooi gekuiste kerk met een nieuwe verwarming. De terugkeer valt samen met de start van de advent én een wegwijzerviering. 

“Advent” betekent in het Latijn komst. We bereiden ons gedurende 4 weken voor op Kerstmis en de geboorte van een kind dat de wereld wil verbeteren. Is er een mooier moment om in een totaal vernieuwde kerk én met  eerste communicanten, vormelingen en hun ouders uit te kijken naar de toekomst die veelbelovend is?

Bezoek achter de schermen

Op zondag 8 december staan we in 2e advent viering, op een wat feestelijker manier, stil bij de terugkeer naar onze vertrouwde kerk. Na deze viering kan ieder die dit wenst, onder begeleiding van de mensen van het Kerkfabriek, in elk lokaal een kijkje nemen en wordt een glaasje aangeboden om te klinken op dit resultaat.

Dank je wel San’ Egidio!

We danken van harte de gemeenschap van San’Egidio die ons de hele periode met open armen heeft ontvangen en ons hebben bijgestaan met raad en daad. Wij danken ook de mensen die voor en na elke viering de stoelen hebben klaargezet en terug opgeruimd en ervoor gezorgd hebben dat we op een fijne manier konden vieren.

Bedankt warme handen!

Heel veel mensen zijn ingegaan op onze roep om hulp en hebben hun schouders gezet onder de kuis van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk. Dat was hartverwarmend. Op drie dagen hebben de hele kerk, de weekkapel en alle lokalen een metamorfose ondergaan. Het ging fantastisch vlug, zodat de werken op donderdag en vrijdag konden geschrapt worden.

Dank aan de mensen die alles in goede banen hebben geleid, maar vooral een dikke dank-je-wel aan u allen, vrijwilligers die gepakt en gezakt naar de kerk afzakten. Het resultaat mag gezien worden!


2019-10-16 Parochiearchief en petanqueterrein

Het petanque terrein naast het Cultureel Centrum ter Schelde is eigendom van het Vlaams gewest en wordt beheerd door De Nieuwe Waterweg. (ex Waterwegen en zeekanaal - ex Imalso).

Deze organisatie wil op termijn de grond van dit petanque veld verkopen. Indien wij kunnen aantonen dat de petanque-spelers dit terrein reeds 30 jaar gebruiken en onderhouden, krijgt de parochie voorrang op deze verkoop. (Periode 1989 – 2019). Daarom zijn we op zoek naar mensen die nog gegevens hebben over de petanque club. Wanneer is men beginnen spelen, werd er met Imalso een document voor bruikleen opgesteld. Hebben jullie nog oude foto's of ledenblaadjes waarin de startdatum of periode vermeld wordt? Heeft er iemand een idee wie nog documenten zou bezitten die bruikbaar zijn?

Archief parochie

Van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ter Schelde hebben we weinig tot geen archief gegevens. Heeft iemand nog belangrijke gegevens of dossiers? Deze kunnen beter in het archief van de parochie bewaard worden. Dit geldt voor elke vereniging of organisatie.

Gie Stappaerts is druk bezig met het archiveren van alle mogelijke documenten die best niet verloren gaan. Indien u ons kunt helpen neem dan a.u.b. contact op met het parochiesecretariaat of met ondergetekende.

Jan Van Noten - 0475 57 45 14


2019-10-06 Sint-Annekesfeesten

SimSAFabim doet denken aan een goocheltruc of een toverformule. En eigenlijk is dat nog zo gek niet.

Het eerste weekend van oktober wordt er op Sint-Anneke inderdaad getoverd. We beginnen met niets en we hebben drie dagen feesten, goed georganiseerd, met activiteiten allerhande, voor elk wat wils en met een massa bezoekers én medewerkers.

Want we horen het doemdenkers en pessimisten vaak zeggen: mensen komen niet meer buiten, mensen kennen elkaar niet meer, de jeugd kan zich niet meer inzetten, niemand doet nog iets gratis, iedereen denkt alleen maar aan eigen belang…

Wie dat ook denkt moet maar eens komen kijken dit weekend op Sint-Anneke en hoe er getoverd wordt!

Klik hier voor alle info over de 47e Sint-Annekesfeesten.


2019-09-01 Tijdelijke verhuis naar de Sint-Lucaskerk

Er vinden in september en oktober 2019 grote werken plaats in onze Sint-Anna-ten-Drieënkerk. Een totaal nieuwe verwarming wordt er dan geïnstalleerd.

Daarom verhuizen we vanaf zondag 1 september tijdelijk naar de vroegere Sint-Lucaskerk. De werken zullen vermoedelijk twee à drie maanden in beslag nemen.

De gebedsruimte ziet er wel heel anders uit dan vroeger. De ruimte is nog maar de helft van de vroegere kerk, maar ze is stijlvol en modern ingericht door de gemeenschap van Sant' Egidio. De Lucaskerk bevindt zich in de Ernest Claesstraat 5, aan de achterkant van Laudato Sí, de kringwinkel van Sant' Egidio. Parkeren kan je best aan de bibliotheek in de Willem Elsschotstraat. Of nog beter... kom met de fiets of met bus 36, die zijn terminus heeft aan het Dienstencentrum op 100 meter van de kerk!

Klik hier voor meer info.


2019-08-15 Moederdagviering 15 augustus 2019

Op Moederdag, 15 augustus, vieren wij het feest van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming in WZC Hof ter Schelde, August Vermeylenlaan 6, 2050 Antwerpen. Bij goed weer, en dat hopen wij allemaal, doen wij dit in open lucht. Als het weer wat minder is, kunnen we terecht in de grote polyvalente zaal.

De moederdagviering is elk jaar opnieuw een ontroerend moment met vele gekende Marialiederen, samen en/of door het Sint-Annakoor gezongen. De moeders worden zoals steeds in de bloemetjes gezet. En het is een mooi ontmoetingsmoment tussen de parochie en het woonzorgcentrum. Er bestaat al een sterke band en dit moment maakt het nog completer.

Dus op vrijdag 15 augustus verzamelen om 10.30 uur in het WZC Hof ter Schelde! Nadien kan u, zoals velen, nog even blijven hangen voor een aperitief.


2019-08-04 Concertviering

Celliste Annabel Gordon uit New York is weer in het land.

Omdat ze een speciale band met Linkeroever heeft, zal ze samen met Joannes Thuy aan het orgel de viering van zondag 4 augustus om 11 uur opluisteren.

De toegang tot deze concertviering is gratis.

Het programma omvat muziek van Praetorius, Bach, Handel en Debussy, en de “Jazz Waves Suite” van Ray Lemond.

Annabel Gordon heeft in het verleden reeds gespeeld in onze kerk tijdens de gekende zomerse orgelklanken. Dat concert kon toen op heel veel bijval rekenen.

Heel hartelijk welkom, en geniet mee!


2019-07-01 Parochiesecretariaat in de vakantie

Zoals gebruikelijk zal in de maanden juli en augustus het parochiesecretariaat geopend zijn op maandag, woensdag en vrijdag, telkens van 9.30 uur tot 11.30 uur. Deze regeling start op maandag 1 juli en loopt tot en met vrijdag 30 augustus 2019. 

Let wel, op vrijdag 16 augustus, daags na Onze Lieve Vrouw Hemelvaart zal het secretariaat ook gesloten zijn. 

Namens het parochiesecretariaat,
Bavo, Jean, Lieve en Lieven.


2019-06-26 Het parochieblad met vakantie

Op woensdag 26 juni kreeg u zoals elke week het parochieblad in uw brievenbus. Nummer 26 (27 en 28) is voor 3 weken. Volgende editie, nummer 29 (met 30 en 31) valt op woensdag 17 juli in de brievenbus. Beide edities werden reeds in juni opgemaakt, omdat de drukkerij in vakantie is.

Vanaf woensdag 7 augustus krijgt u, zoals u dat gewoon bent, weer wekelijks het parochieblad thuis geleverd.

Geniet van uw vakantie.


2019-06-16 Zomertentoonstelling 'Bevroren land & grenzenloos water'

Tussen 16 juni 2019 en 25 augustus 2019 kan u in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk de zomertentoonstelling van de Antwerpse natuurfotograaf Christian Clauwers met fascinerende foto's over Spitsbergen, Antarctica en de Zuid-Atlantische oceaan.

Er wordt fotomateriaal uit drie expedities getoond.

De tentoonstelling is gratis te bezoeken:

  • elke zaterdag tussen 14.00 uur en 17.00 uur
  • elke zondag tussen 12.00 uur en 17.00 uur

Meer info op website van ANNA3.


2019-03-06 Vasten en Pasen

De Vasten begint dit jaar op woensdag 6 maart. Het is immers een late Pasen op 21 april.

Een tijd van bewuster leven.

Onze omgang met elkaar, met onze wereld en ons klimaat en met God willen we voor onszelf eerlijk onder de loep leggen.

In dit overzicht vindt u alle belangrijke data voor onze parochie én onze zusterparochies Sint-Joris en Sint-Walburgis.


2019-03-01 Het parochieteam zoekt versterking

‘Geven zonder iets terug te krijgen, je vijand beminnen, niet terug eisen wat van je wordt afgenomen, met de maat waarmee jullie meten zal je gemeten worden.’

Mijn eerste reactie op het evangelie van vandaag was dan ook ‘Prachtig, maar onuitvoerbaar.’ Bewonderenswaardig dat appèl van Jezus maar absoluut niet realistisch.Misschien zelfs naïef, ja een beetje dom.

Lucas, toch een verstandig man, was ervan overtuigd dat de man die hij beschreef ten diepste overtuigd was van dit ideeëngoed. Deze tegendraadse, moeilijke en concrete levenshouding heeft hem ten slotte ook het leven gekost. Áls wij volgelingen van Jezus willen zijn betekent dit dat we ons die manier van leven in onze huidige werkelijkheid willen eigen maken.

Dat is een levenslang proces dat steeds weer gevoed en geleerd moet worden.Levenslang wil dan zeggen dat we er misschien nooit helemaal in zullen slagen. Het zij zo.Maar ik hoop én ik denk dat jullie aanwezigheid hier, dáár mee te maken heeft. Namelijk met het zoeken naar voeding om die aartsmoeilijke opdracht stukje bij beetje tot de jouwe en de onze te maken.

Met leren hoe je zoiets doet door te vallen en weer op te staan. Steeds weer opnieuw. Niet alléén. Maar met een heel stel gelijkgezinden. In parochieverband dus…

 

Een parochie is niet alleen het kerkgebouw dat al of niet geheel of gedeeltelijk geklasseerd is.Een parochie is niet alleen een priester met enkele getrouwen die zich opsluiten in het idee: wij zijn uitverkoren en de anderen…

Een parochie is niet alleen een verzameling van groepjes die iets ‘katholieks’ of ‘christelijks’ doen: rouwenden bijstaan, vieringen in mekaar boxen, zieken bezoeken, fair trade producten verkopen, mazen-mandjes vullen, eerste en plechtige communicanten opleiden, gebouwen neerpoten én onderhouden, of noem maar op. Een parochie is een gezond amalgaan van al die dingen én nog veel meer. Behalve dan van een priester die zich met enkele fanatieke getrouwen opsluit in het eigen gelijk. Gelukkig hebben we daar hier in Sint-Anna-ten-Drieën geen last van.

 

We mogen fier zijn op onze parochie en misschien moeten we dat iets meer tegen mekaar zeggen. Wat hier, SAMEN, gepresteerd wordt om, in vele facetten, de levenshouding én droom van Jezus waar te maken is echt niet min.

Ik kreeg de opdracht, als moderator van De Verrekijker, om dat vandaag en hier duidelijk onder de aandacht brengen.

Ik kreeg, spijtig genoeg, dat zijn jullie van mij gewoon, ook nog een andere opdracht.Ik moet nog eens goed uitleggen wat De Verrekijker is en wel zo dat er hier of daar iemand zich geroepen voelt om daar deel van uit te maken.

 

Herman heeft momenteel drie parochies onder zijn herderlijke hoede! Wat ze in het bisdom ook zeggen: dat is een veel te grote opdracht voor één man. Punt.

Gelukkig wordt hij in zijn taak bijgestaan door onze plaatselijke contactpersoon. Dat is een officiële functie waar, voor alle duidelijkheid, géén financiële vergoeding aan vasthangt. Die job wordt onnavolgbaar opgenomen door Annemie die vandaag ook voorgaat.

 

Maar ook voor deze twee hardwerkende mensen samen is het runnen van een levendige parochie zoals de onze een haast onbegonnen taak.Net zoals in vele andere parochies worden deze professionals bijgestaan en ondersteund door een team van vrijwilligers. Dát parochieteam heet bij ons De Verrekijker.

 

Buiten Herman en Annemie dus nog 6 teamleden. Ik stel ze graag even aan u voor: Bavo Van Soom, Lieven Tiebos, Gilbert D’Hauwe, Nico Hertoghe, Marc Mestdagh runt mee één van de andere parochies van Herman. Hij maakt deel uit van onze Verrekijker als verbindingspersoon met Sint-Walburgis. Zoals ik reeds zei: ik mag die bende modereren en vermits ik hier in levende lijve voor jullie sta, vond ik het niet nodig mijn tronie te projecteren.

In principe komt deze ploeg om de veertien dagen samen op maandag. Sinds de prachtige ombouw ervan in ’t Sac. Twee volledige dagen in de loop van ’t jaar reflecteren we over ons bezig-zijn en over hoe ’t verder moet. Er worden geen zitpenningen noch andere vergoedingen uitbetaald. Enige uitzondering: we krijgen iedere bijeenkomst één consumptie aangeboden.

 

Voor diegenen die het nog niet begrepen hebben. Ja, we zijn dus op zoek naar vers bloed in De Verrekijker.

 

De hoofdtaak van De Verrekijker is het beleid van de parochie uitstippelen én concretiseren. Het evangelie achterna. Betrokkenheid op de parochie, of de zin daarvoor, is een conditio sine qua non. Dat vereist wat denkwerk, verslagen lezen en soms ook al eens maken, sporadisch de handen uit de mouwen steken hoort er ook bij. Maar vooral zin hebben om bezig te zijn met de toekomst van onze parochie in een steeds sneller evoluerende maatschappij. Geen klein bier maar een fijne taak waar, al bij al, heel wat voldoening uit te putten is.

In onderling overleg komen tot een gedegen consensus is steeds ons streefdoel.Dat durft al wel eens wat tijd vragen. Maar dat is niet erg. Zo krijgen we een ploeg achter, of beter, naast Herman en Annemie en vooral vóór de parochie.

Bij het binnenkomen in de viering heb je een briefje gekregen. Daarop kan je anoniem, na deze viering, de naam schrijven (met biccen achteraan in de kerk) van mensen, al of niet hier aanwezig, die jij wel deel ziet uitmaken van De Verrekijker.

Je kan desgewenst ook je eigen naam invullen.Vanuit De Verrekijker moest ik ook duidelijk zeggen dat er, spijtig genoeg, een eenzame vrouw in zit. Dat zou dus gerust mogen veranderen…

Wil zo goed zijn je briefjes in de doos achteraan te deponeren.

 

En tot slot. Eindelijk!

Al de mensen wiens naam we toegespeeld krijgen om mee dit fijne tijdverdrijf te beoefenen worden uitgenodigd op een info-vergadering op donderdag 14 maart aanstaande in ’t SAC.

Ook andere belangstellenden zijn dan van harte welkom.

Remy Van Looveren


2019-02-24 Nieuwe parochiewebsite van start

In 2007 werd de eerste website van onze parochie gelanceerd. Vandaag werd deze tijdens de namiddag van de vrijwilliger, als primeur voorgesteld en officiëel gelanceerd.

De bijna 200 vrijwilligers die om 14 u. werden ontvangen door Herman Augustyns en de Verrekijker, kregen in primeur het nieuws van de vernieuwde website. En de eerste reacties waren heel lovend.

Alle vrijwilligers werden nadien getrakteerd op 'De Grote Mix', met fijne animatie door het 'Grote Oor'. De knotsgekke cabaretband Het Grote Oor vond zijn oorsprong in het Molse Sint-Jan Berchmanscollege en bouwde op twintig jaar tijd een ijzersterke reputatie op met een vrolijke mix van muzikale en vocale hoogstandjes en pakkende of olijke teksten. De spreekwoordelijke lach en traan zijn nooit ver weg! Muziek én humor op bestaande en gekende melodieën blijven de rode draad! Natuurlijk was er ook een voldoende lange pauze voor de koffie met een taart.

Vorige website werd in april 2007 voorgesteld en heeft zicht dus 12 jaar lang heel flink gehouden. Maar de tijden veranderen. We hebben nu tablets, iphones enz. Deze nieuwe website weet daar allemaal mee om te gaan. Ook werden alle teksten opnieuw geschreven. We hopen dat u weer snel uw weg vindt.

Veel surfplezier gewenst.


2019-01-15 De toekomst van het Cultureel Centrum ter Schelde

De organisatoren, vzw Parochiale werken en De Verrekijker, waren blij verrast met de 100 aanwezigen op deze infoavond van 15 januari 2019 in het SAC. Dit betekent toch wel dat dit project voldoende belangrijk is voor de parochie.

Zovele mensen hebben jarenlang het beste van zichzelf gegeven in dit Centrum… en dank zij dit Centrum heeft de parochie in het verleden meer dan eens een financiële hulp ontvangen. Een teken van dankbaarheid is zeker op zijn plaats.

Maar de realiteit dwingt ons in de toekomst te kijken. De parochie moet, als een goed huisvader, zorg dragen voor haar patrimonium. 2 centra onderhouden is niet meer haalbaar.

De avond werd geopend door Remy de moderator van dienst. Hij schetst het verloop van de avond en stelt de verschillende sprekers voor.

Visietekst

Herman opent met een presentatie rond de visietekst van de parochie rond dit project. Hij verduidelijkt waarom we een nieuwe weg inslaan en hij legt ook de nadruk op de sociale dimensie binnen het project.

Dan volgt Erik Janssens, directeur Katrinahof. Hij schets de werking van Katrinahof. Wat doen ze en voor wie. Er is nood aan extra woongelegenheid ter plaatse. “Begeleid wonen” creëren voor de gasten die dit aankunnen is een noodzakelijkheid. Ze mogen zo’n project, aan de overkant van de straat niet laten voorbijgaan.

Doelstellingen

Vervolgens geeft Jan een overzicht van de doelstelling. We kunnen beschikken over 5.000 m² residentiële grond die we kunnen verkopen. De gebouwen worden afgebroken en er zal een project opgebouwd worden met een 50-tal appartementen. (3 bouwlagen of 2 verdiepingen). De parochie krijgt geen geld voor de verkoop van de grond maar wel vastgoed. Dit is een eigen gebouw met beneden ruimte voor 3 grote lokalen. Een voor gebruik door o.a. de verenigingen die nu een onderdak vinden in het Cultureel Centrum ter Schelde, één voor een atelier met veel mogelijkheden en één voor mogelijk gezamenlijk gebruik.

En daarop twee verdiepingen met in totaal 14 studio’s voor begeleid wonen. Deze worden verhuurd aan Katrinahof en de huurinkomsten zijn voor de parochie. De waarde van de eigendom (ons eigen Centrum) is een vaste waarde die niet zal dalen de eerste 50 jaar. Zo zijn de inkomsten voor de parochie gegarandeerd. (weeral dank zij het CCTS).

Traject

Jan toont het voortraject, nu reeds 4 jaar nadenken en voorbereiden. Er werd een denktank georganiseerd die veel, heel veel, werk verzet heeft. In de denktank zaten een notaris, een advocaat, een landmeter, een vertegenwoordiger van het bisdom, een financieel adviseur, iemand van Parochiale werken en iemand van de verrekijker en de pastoor. 11 project ontwikkelaar / aannemers werden aangesproken. 6 werden er geselecteerd en deze aanbiedingen werden geëvalueerd. Uiteindelijk heeft de parochie met de denktank gekozen uit de 2 laatste aanbiedingen.

Winnaar

Vervolgens wordt de winnaar, de firma Caaap (Artes group) voorgesteld. Er werd ook uitgelegd waarom we deze aanbieding het beste vonden. De participatie of inmenging in het dossier is zeer groot. We bepalen mee het uitzicht en indeling van het project. Werkgroepen worden samengesteld om dit alles voor te bereiden.

Dan stelt de aannemer zich zelf voor. We staan versteld van het aantal referenties die ze hebben (Groen kwartier, nieuw Zuid, renovatie blokken Victor Hugostraat, de blokken Zenith en Lagoo aan het Galgenweel…). De architect “Styfhals” stelt dan het project voor met de indeling en inplanting. met… veel aandacht voor ons eigen gebouw.

Timing

Dan mag Luc De Wilde de timing komen uitleggen. Begin 2020 start de verkoop en medio 2020 afbraak van het CC ter Schelde en opbouw, om medio 2022 klaar te zijn.

Luc geeft ook nog een overzicht van de mogelijkheden van de benedenverdieping van ons eigen gebouw. De ideeën rond de samenwerking met Katrinahof worden dan geconcretiseerd.

Tenslotte stelt Marc Van Buul de 5 werkgroepen voor die zullen opgestart worden als voorbereiding van de bouwaanvraag en de omgevingsvergunning:

  • Architectuur
  • Publiek vastgoed (nieuw Centrum)
  • Marketing en commercialisatie
  • Omgevingsaanleg
  • Minder hinder tijdens de werf

De reacties op de voorstelling van dit project waren toch wel zeer positief tot zelfs lovend. De werkgroepen zullen zeer snel samengesteld worden. Aan de toog achteraf was geen ander onderwerp dan dit project. Zelfs de Brexit was geen nieuws meer.

We houden jullie graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

JVN

Meer info over het project Cultureel Centrum ter Schelde vindt u hier.


2019-01-11 PlePlo bedankt

Op 11 januari heeft de parochie de Pleplo getrakteerd op een bescheiden etentje in het SAC.

Dit om de Pleplo te bedanken voor het vele werk dat ze doen in dienst van de parochie. Niet enkel de kinderen op een verantwoorde manier ontspanning en begeleiding geven, maar ook instaan voor opruim van vele concerten in de kerk, de bijdrage tot de Sint Annekesfeesten, en alle mogelijke taken die de parochie aan de Pleplo vraagt.

Ook werden de praktische punten rond het gebruik van de lokalen besproken. Een toffe leiding ploeg werkt voor een toffe jeugdbeweging in een toffe parochie. We moeten de jeugd koesteren want zij zijn de pioniers voor morgen.

JVN


2019-01-03 Clean energy in the church

Ook In deze video speelt onze Sint-Anna-ten-Drieënkerk als enigste voorbeeld uit België een prominente rol..

Deze documentaire werd gedraaid in België, Brazilië, Portugal, Zwitserland, Congo etc. en focust zich op initiatieven die creatief zijn met hun energie consumptie. Herman toont de wereld onze kerk.

Deze video die onder de vleugels van Broederlijk Delen werd gemaakt laat lokale mensen aan het woord. Hij is we voor een heel stuk in het Engels.


2019-01-02 Voorbeelden herbestemmingen kerken

Onze Sint-Anna-ten-Drieënkerk werd mee opgenomen in een lijst van voorbeelden rondom de culturele herbestemming van religieus erfgoed.

Wat doen we met kerkgebouwen als ondubbelzinnig gebruik voor de eredienst niet meer mogelijk is? Het boek Leven in de kerk: valorisatie, medegebruik, nevenbestemming en herbestemming van onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen gaat op zoek naar antwoorden.

Het is een inspiratiegids voor kerkbesturen, gemeentebesturen en investeerders die met het religieus erfgoed aan de slag willen gaan. Deze publicatie schetst de context en toont 45 praktijkvoorbeelden die de afgelopen decennia in Vlaanderen verwezenlijkt werden. 

Ontdek het op de website van Kerk+Leven.


2019-01-01 Door de Mazen van het net - Resultaten 2018

Zo zijn we op Sint-Anneke: bescheiden, zoals alle Antwerpenaars... maar ook fier. Zeker als we de resultaten van onze Mazenactie van 2018 bekijken: 338,15 kg hebben we in het karretje opgestapeld (waarvan via de Wereldwinkel: 64,15 kg) en € 370 is in ‘het bakske’ gestopt van ons karretje.

Maar we durven ook ambitieus zijn, dus is ons goed voornemen voor dit jaar: we gaan erover! The sky is the limit! En we beginnen met onze klim op ons volgend Mazenweekend, zondag 27 januari. Het karretje zal opgeblonken staan te pronken!

  • Financiële giften kunnen ook op nr. BE11 0689 0520 6148 gestort worden, van “Onthaal Sint Antonius van Padua”, met melding “Mazen van het Net”. Veel dank voor alle milde giften vorig jaar op de Mazenzondag, maar ook voor de zakjes en pakjes die op andere momenten geschonken worden, en voor de bijdragen die we bij de Wegwijzervieringen binnenkrijgen.
  • Ook dit jaar kan u in de Wereldwinkel u iets opzij laten leggen voor het Onthaal Sint Antonius. Openingsuren: dinsdag van 17 u. tot 19.30 u., woensdag, vrijdag en zaterdag van 10 u. tot 12.30 u., zondag van 11 u. tot 12.30 u.
  • En op het parochiesecretariaat (Gaston Burssenslaan 17) kan u op werkdagen van 9.30 u. tot 11.30 u. iets afgeven voor de Mazen.

Dankuwel, dankuwel, dankuwel!

Anderen bekeken ook

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer