U bent hier: Home / De Verrekijker / Andersziens/ Uitvaart

Contactgegevens

Op deze pagina

Uitvaart van een dierbare

De parochie wil naast mensen staan in de uren van droefheid, wanneer een dierbare uit handen moet gegeven worden. Ieder beleeft dit afscheid op zijn manier, vanuit de eigen overtuiging.

In deze donkere momenten wil de christelijke gemeenschap van Linkeroever meevoelen met dit verdriet, en steun en troost wil aanbieden.

 

Kerkelijke begrafenis

Als een kerkelijke begrafenis gewenst is om afscheid te nemen van de overledene, kan een uitvaartdienst verzorgd worden in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk (of indien er minder dan 50 aanwezigen verwacht worden in de weekkapel van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk).

De begrafenisondernemer zal zorgen voor de nodige afspraken met de parochie.

De parochiepriester of gebedsleid(st)er die de uitvaartdienst voorgaat, zal met de familie contact opnemen en de familie thuis komen bezoeken. Zij zijn ook bereikbaar via het parochiesecretariaat, Gaston Burssenslaan 17, 2050 Antwerpen, tel 03 219 32 29.

Boekje liturgie

De parochie heeft voor de uitvaartliturgie een boekje uitgewerkt.

De familie kan zelf ook een inbreng hebben in de teksten, de muziek, en de symbolen van de viering. De begrafenisondernemer kan de wensen van de familie overbrengen. De familie kan hiervoor ook afspreken met de persoon die voor de viering verantwoordelijk is. In samenspraak met hem/haar kan een boekje voor de viering worden samengesteld. Voor het opmaken en kopiëren van dat boekje staat de familie dan zelf in.

Muziek

De parochie heeft een organist ter beschikking. De familie mag ook zelf voor een solist of muzikant zorgen.

Muziek op een CD of USB-stick wordt best tijdig doorgegeven, zodat deze kan uitgetest worden op de installatie van de kerk. De muziekinstallatie wordt bediend door een medewerker van de parochie.

De gebedsleid(st)er heeft een ruime verzameling teksten ter beschikking, die een hulp kunnen zijn om een mooie viering samen te stellen.

Werkgroep rouwen

De maanden na de uitvaart kunnen erg zwaar zijn. De werkgroep rouwen wil hierbij een discrete hulp zijn.

Lees meer in de folder: De uitvaartliturgie in het Bisdom Antwerpen - Gelovig afscheid nemen.

 

Verloop van een uitvaart in onze kerk

Een uitvaartdienst is in principe een gebedsviering, voorgegaan door een priester of een gebedsleid(st)er. In uitzonderlijke gevallen kan een eucharistieviering overwogen worden, omwille van geloofsredenen én enkel indien er een priester ter beschikking is.

Het boekje dat onze parochie heeft ontwikkeld, volgt het verloop van een gebedsviering.

Paaskaars

Tijdens de uitvaartviering ontsteekt de voorganger of iemand van de familie aan de paaskaars een kaarsje waarop de naam van de overledene staat gegraveerd. Dit kaarsje wordt bij de urne of de foto van de overledene geplaatst.

Enkele weken later wordt het door iemand van de werkgroep rouwen bij de familie thuis gebracht, als de naaste gezinsleden op Linkeroever wonen.

Water en wierook

Bij het einde van de viering nemen we samen afscheid van de overledene. De symbolen van water en wierook herinneren ons aan het nieuwe leven waarover het evangelie spreekt, en drukken onze eerbied uit voor de overledene.

 

Gedachtenisviering

Op de derde zondag van elke maand is er een gedachtenisviering (dit is een eucharistieviering) met bijzondere aandacht voor de overledenen van de voorbije maand. Tijdens deze viering wordt het naamkruisje van de overledenen op de levenszuil in de kerk gehangen. Het blijft er hangen tot Allerzielen.

De muziek, de wierook en het noemen van de namen maken het tot een ontroerend en sfeervol geheel.

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer