U bent hier: Home / De Verrekijker / Contact

Contactgegevens

Op deze pagina

Contact

Pastoor

Het Latijnse “pastor” betekent letterlijk: herder.

Dat is wat een pastoor doet: herder zijn voor de mensen die aan hem zijn toevertrouwd. Naar het schijnt loopt een goede herder niet voor zijn kudde uit, want dan ziet hij niet welke schapen achterblijven. Noch loopt hij achter de schapen aan, want dan weten de schapen niet welke richting ze uit moeten. Een goede herder loopt halverwege zijn kudde. Hij verandert zijn positie naargelang het nodig is, soms vooraan om de weg te wijzen in een moeilijk gebied, soms achteraan om er zeker van te zijn dat iedereen mee is.

Hoe dat concreet in de praktijk verloopt, hangt uiteraard af van het charisma van elke pastoor. In ieder geval heeft hij enkele belangrijke taken.

  • Hij is de eindverantwoordelijke van de parochie. Hij is dit echter samen met de plaatselijke contactpersoon, het parochieteam, de kerkfabriek, de parochiale vzw, ...
  • Hij heeft de taak van de verkondiging. Hij moet de Blijde Boodschap brengen. In een parochie betekent dit vooral bezieling en inspiratie bieden aan de vele mensen die er wonen. Zowel aan degenen die intensief met de parochie bezig zijn, als degene die de parochie (of misschien zelfs het christelijk geloof) nog niet kennen.
  • Hij heeft ook een liturgische taak. Hij is de voorganger bij uitstek voor de sacramenten: eucharistie, doop, huwelijk, verzoening... Maar ook deze taak doet hij samen met heel wat mensen: de gebedsleiders, de liturgische werkgroepen, de preekploeg, de catechisten, ...

Hij heeft momenteel drie parochies (Sint-Anna-ten-Drieën, Sint-Walburgis en Sint-Joris) onder zijn hoede en is dan ook een zeer druk benomen man.

 

Priester Herman Augustyns is te bereiken op de pastorij:
   Gaston Burssenslaan 17
   2050 Antwerpen
   03 219 32 29
   0474 51 51 28
   pastoor@sint-anna-ten-drieen.be

 

Plaatselijk contactpersoon

Er is een evolutie in het pastoraal denken en handelen.

Herman Augustyns is pastoor van 3 parochies en verdeelt zijn tijd tussen deze geloofsgemeenschappen, pendelend op de fiets tussen de linker en de rechter Scheldeoever. De tijd dat een pastoor heel regelmatig bij zijn parochianen thuis kwam is door deze evolutie al even voorbij.

Voor heel veel, vaak zakelijke of administratieve aangelegenheden, vinden de mensen de weg naar de medewerkers van het Parochiesecretariaat. Toch blijft ook een ander ‘contactpunt’ belangrijk, iemand die zonder al te veel hindernissen bereikbaar is.

Daarom werd Annemie Van Passen in 2003 als  Plaatselijk Contactpersoon aangesteld. 

De plaatselijk contactpersoon  is de persoon, die in naam van en als lid van het parochieteam ‘De Verrekijker’  het concrete contactpunt behartigt voor de parochie. Zij is er het concrete gezicht, ‘iemand' tot wie men zich kan richten.

Annemie zal ervoor zorgen dat allerlei vragen van mensen i.v.m. de parochiewerking goed beluisterd, doorverwezen of beantwoord worden of bij de juiste verantwoordelijke terechtkomen. Ze probeert discreet, één en al luisterend oor en hart zijn voor de mens, die contact opneemt. Zorgzaam omgaan met het zoeken en brengen van de juiste informatie bij de juiste persoon behoort tot haar takenpakket.

In regelmatig contact met de pastoor en andere pastoraal verantwoordelijken kunnen, waar nodig, informatie uitgewisseld en noden gesignaleerd worden.

Annemie is echtgenote, moeder en grootmoeder. Eenieder weet dat dat inhoudt dat haar dagen goed gevuld zijn. Je kan haar ontmoeten in de kerk en op allerlei parochieactiviteiten.

Contact kan je opnemen met Annemie Van Passen via telefoon nr 0477 64 56 18 of via mail annemie.vanpassen@skynet.be

 

Secretariaat

Het secretariaat is een onmisbaar instrument in onze parochie. Je kan er terecht met vragen over de praktische kant van de parochie. Ze verwerken de administratie van doopsels, huwelijken, overlijdens, de eerste communie het vormsel en nog zo veel meer. Ook het archief van de parochie is hier te vinden.

Het secretariaat is open: elke werkdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. In de zomervakantie enkel op maandag, woensdag en vrijdag.

Adres en openingsuren

Parochiesecretariaat

Gaston Burssenslaan 17

2050 Antwerpen

03 219 32 29

secretariaat@sint-anna-ten-drieen.be

 

Andere contacten

ANNA3 vzw

Erik Balbaert

info@anna3.be

Website ANNA3

Rekening: BE64 7795 9834 6352, BIC: GKCCBEBB

Fiscaal aftrekbare giften via rekening BE24 745 0270017 38, BIC: KREDBEBB: met mededeling gift ANNA3. Zie voor meer informatie: www.anna3.be, rubriek ANNA3 steunen

Apotheker van wacht

Zie www.apotheek.be


Babysitdienst Gezinsbond

Vera Gebruers

0498 05 23 33

vegebruers@gmail.com

Begrafenissen

zie uitvaart

Beweging.net

Luc George

0477 42 54 16

luc.george@antwerpen.be


Christelijke Mutualiteit

CM-kantoor Antwerpen-Linkeroever (Regatta)

Blancefloerlaan 329-331

2050 Antwerpen  

Cultureel Centrum  ter Schelde

Fromentinstraat 2

2050 Antwerpen

Verhuur en reservatie

Centraal nummer: 0475 576 111 (maandag 19-20 uur, donderdag 14-15 uur, zaterdag 10-12 uur)

Ter plaatse: elke maandagavond tussen 19 en 20 uur in de Fromentinstraat

Ook steeds via ccterschelde@gmail.com


Dobbelsteen (kleuter- en basisschool)

zie Sint-Annacollege

Dokter van wacht

Wachtdienst Burcht Zwijndrecht Linkeroever

0900 10 512

Doopcatechese

via het parochie secretariaat

Gaston Burssenslaan 17

2050 Antwerpen

03 219 32 29

doopsel@sint-anna-ten-drieen.be


Eerste communie

Inge Melis

0485 71 05 03

eerstecommuniel@sint-anna-ten-drieen.be

 

Marianne De Backer

0499 41 61 92

eerstecommuniel@sint-anna-ten-drieen.be


GAM (Genootschap Anneke Mossel) 

Luc George

0477 42 54 16

luc.george@antwerpen.be


Huis van het Kind

Raadpleging L.O.

Verantwoordelijke Liesbeth Daemen

Hanegraefstraat 5

2050 Antwerpen

03 432 30 90

Liesbeth.daemen@stad.antwerpen.be

 

Verantwoordelijke vrijwilligers

Tiebos Lut

03 219 44 69

luttiebos@hotmail.com

Huwelijkspastoraal

Herman Augustyns

Gaston Burssenslaan 17

2050 Antwerpen

0474 51 51 28

pastoor@sint-anna-ten-drieen.be


Jambo

 't Klokske

Gloriantlaan 2a

2050 Linkeroever

Jan Wouters

0471 38 60 62

janwouters86@hotmail.com


Kaartclub

Ferket-Bogaerd Emma  

03 219 02 31

Karel De Grote-Hogeschool

Industriële wetenschappen

Louis Frarynlaan 30  

2050 Antwerpen  

03 219 26 72 

KAT - Koninklijke Antwerpse Turnkring

Coppenholle Lilian

03 219 43 50 

Kerkfabriek

Balbaert Erik

03 219 79 43

kerkfabriek@sint-anna-ten-drieen.be

Rekeningnummer: 091-0010153-94

Kinderdagverblijf “La Primavera”

Goethestraat 5  

2050 Antwerpen  

03 219 30 54

Kinderoppasdienst Gezinsbond  

zie Babysitdienst Gezinsbond 

Klankjorum

Marjan De Keyser

Klankjorum@gmail.com

Klokjesvrienden

ZAAL

Gloriantlaan 2 a

2050 Antwerpen

Jos Dobbeleers

03 219 45 87

't Klokske 

ZAAL

Gloriantlaan 2A

2050 Antwerpen

Verhuur en reservatie

patricksterckx62@gmail.com

verhuur@21ste.be

K.W.B.

Meeusen Roger

03 219 72 36

meeusen.roger@skynet.be


OKRA Trefpunt Sint-Anna

Cardinael Annie - Voorzitter

0486 212 131

anniecardinael@myonline.be

OKRA Trefpunt Onze-Lieve-Vrouw ter Schelde

Gilbert D'Hauwe - Voorzitter

03 219 30 11  

gilbert.dhauwe@gmail.com

Onthaal Sint-Antonius

Paardenmarkt 109

2000 Antwerpen.

03 231 98 45

rita.somers@scarlet.be

secretariaat@sint-anna-ten-drieen.be

Ouderen Gezelschapsdienst (Gezinsbond)

Van Hout-Dillen Mia  

03 288 71 70

Opvangcentrum Rode Kruis L.O.  

Beatrijslaan 110  

2050 Antwerpen  

03 252 58 30

oc.linkeroever@rodekruis.be


Parochiale Werken

Veerle Godefroit - Voorzitter

0478 24 46 13

parochialewerken@sint-anna-ten-drieen.be

Rekening: BE44 4160 0000 5145, BIC: KREDBEBB   

Parochiepriester 

Augustyns Herman  

Gaston Burssenslaan 17  

2050 Antwerpen  

03 219 32 29 (ook fax)

pastoor@sint-anna-ten-drieen.be

Parochiesecretariaat 

Gaston Burssenslaan 17  

2050 Antwerpen  

03 219 32 29

secretariaat@sint-anna-ten-drieen.be

Open alle werkdagen tussen 9.30 uur en 11.30 uur

Tijdens de vakantie: enkel op maandag, woensdag en vrijdag.

Parochieteam ‘De Verrekijker’

Augustyns Herman - Parochiepriester

Gaston Burssenslaan 17

2050 Antwerpen

0474 51 51 28

pastoor@sint-anna-ten-drieen.be

 

Annemie Van Passen - Plaatselijk contactpersoon

0477 64 56 18

annemie.vanpassen@skynet.be

 

Gilbert d’Hauwe

0486 12 92 58

gilbert.dhauwe@gmail.com

 

Nico Hertoghe

0486 80 64 89

nicolas.hertoghe@gmail.com

 

Paul Jolie

0476 97 16 97

paul.jolie@kuleuven.be

 

Patricia Laevens

0485 98 29 70

laevens.patricia@hotmail.be

 

Marc Mestdagh

0475 41 67 16

marc.mestdagh1@skynet.be

 

Lieven Tiebos

0473 86 62 10

lieven.tiebos@telenet.be

 

Bavo Van Soom

0495 20 99 49

bavo.van.soom@telenet.be

 

Remy Van Looveren

0487 47 32 70

remy.van.looveren@telenet.be

 

Viviane Verhoestraete

0470 80 63 80

Pastoor

Zie parochiepriester

Plaatselijke contactpersoon

Annemie Van Passen

0477 64 56 18

annemie.vanpassen@skynet.be

PLEPLO 

Hanegraefstraat 5

2050 Antwerpen

Groepsleiding

Elias De Bruyn

0470 51 90 39

 

Anthony Vermeersch

0494 90 83 82

 

Groepsleiding@pleplo.be

Postzegelclub 't Vlaems Hoofd

Paul Verstappen

03 219 73 38

paul.annemie@skynet.be

Priester

Zie parochiepriester


Samana

De Graeve Marina

0474 90 97 87

marinadegraeve@skynet.be

Schaakkring 

Schoofs Peter

J.B.Tassynsstraat 146

2070 Zwijndrecht

03 252 62 10 

Scholen

zie Sint-Annacollege   

Scouts 21e

Thijs Verhaeghe

Jef Timmerman

Viktor-Mark Sterckx

groepsleiding@21ste.be

www.21ste.be

Scoutslokaal De Karakol

vzw Gebouwenbeheer 21ste Scouting Linkeroever

Gloriantlaan 2A

2050 Antwerpen

Goffart Jean-Marie, Voorzitter

0478 32 01 35

verhuur@21ste.be

www.scoutinglo.be

Secretariaat

Zie parochie secretariaat 

Sint-Annacollege

Basisschool De Dobbelsteen

Emiel Verhaerenlaan 19

2050 Antwerpen

03 288 84 52

de.dobbelsteen@cska.be

 

Basisschool Goethe

Goethestraat 1

2050 Antwerpen

03 219 33 24

sint-anna@cska.be

 

Middenschool (1ste en 2de)

Halewijnlaan 88

2050 Antwerpen

03 219 02 60  

sint-annacollege.middenschool@telenet.be

 

Bovenbouw (3de tot 6de)

Oscar De Gruyterlaan 4

2050 Antwerpen

03 219 01 13  

info@sint-annacollege.be

Sint-Annakoor

Rita Lemmens-Crab

03 210 08 80 

margarita.crab@telenet.be

 

Myriam Baert

03 219 03 72

myriam.baert@telenet.be

 

Lieve Van Volsem

03 219 69 71

lieve.stappaerts@skynet.be

Sint-Anneke Centrum 

ZAAL

Hanegraefstraat 5  

2050 Antwerpen  

03 219 05 86  

 

Van Noten Jan - Voorzitter

0475 57 45 14

jan.vannoten@skynet.be

 

Verhuur en reservatie

0479 87 37 97

zaal.SAC@gmail.com |zaal.SAC@gmail.com

 

Bezoek ter plaatse steeds op afspraak 

Sint-Annekesfeesten

Koen Meessens

0479 99 53 97

sint-annekesfeesten@sint-anna-ten-drieen.be

Rekening: 789-5330786-72 

't Spieken

ZAAL

Hanegraefstraat 5  

2050 Antwerpen

03 219 05 86  

Zie ook Sint-Anneke Centrum 

 

Verhuur en reservatie

0479 87 37 93

zaal.SAC@gmail.com |zaal.SAC@gmail.com

 

Bezoek ter plaatse steeds op afspraak


Toneelstudio Gloriant

Jan Tiebos

03 219 62 06

gloriant.info@skynet.be


Uitvaarten

Via het parochiesecretariaat  

03 219 32 29

secretariaat@sint-anna-ten-drieen.be


Vormselcatechese

Bavo Van Soom

0495 20 99 49

vormsel@sint-anna-ten-drieen.be

 

Veerle Claus

03 773 23 57

vormsel@sint-anna-ten-drieen.be


Webmaster 

Koen Meessens

0479 99 53 97

website@sint-anna-ten-drieen.be

Wereldwinkel  - Oxfam

Hanegraefstraat 5

2050 Antwerpen

 

Woensdag van 10 uur tot 12.30 uur en 14 u tot 16 uur

Vrijdag van 10 uur tot 12.30 uur

Zaterdag van 10 uur tot 12.30 uur

Zondag van 11 uur tot 12.30 uur

 

Verantwoordelijken

Poriau René

reneporiau@hotmail.com

 

D’Hauwe Gilbert

03 219 30 11

gilbert.dhauwe@gmail.com

Werkgroep Rouwen

Smolderen Greet

03 457 29 23

greetsmolderen@telenet.be

Winteroever

Luc George
luc.george@antwerpen.be

 

Annemie Van Passen

0477 64 56 18

annemie.vanpassen@skynet.be


Zalen

Zie Sint-Anneke Centrum

Zie 't Spieken

Zie Cultureel Centrum   

Zeescouts 

Zeescoutsbasis Thonetlaan 165

2050 Antwerpen 

Luc Antheunis – Voorzitter

0473 61 78 16

www.zasantwerpen.be

 

Deze lijst mag onder geen enkele voorwaarde gebruikt worden voor commerciële of mailing-doeleinden.

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer