U bent hier: Home / De Verrekijker / Andersziens

Contactgegevens

Op deze pagina

Andersziens

Het platform Andersziens bundelt alle krachten in de parochie die bezig zijn met het opbouwen van de liturgie. De vieringen dus...

Voortaan vergaderen de preekploeg, de liturgiegroep en de voorgangers (priester en gebedsleiders) elke maand samen. Zo wordt elke viering een duidelijk geheel, waar tekst, muziek en preek mooi op elkaar aansluiten.

De laatste tijd werd veel tijd genomen voor het werken aan de ‘projectievieringen’. Sinds 2018 worden er geen misblaadjes meer afgedrukt, maar kan iedereen de teksten van de viering volgen op het grote scherm. Dit is ecologisch meer verantwoord en geeft ook de mogelijkheid om afbeeldingen, filmmateriaal e.d. in te voegen. Stijlvol en hedendaags!

 

In het platformenboekje van 2014 wordt het platform Andersziens als volgt omschreven:

 

Opdracht

Vanuit een christelijke inspiratie, in gemeenschap het leven vieren. Op mooie en moeilijke momenten, bij belangrijke gebeurtenissen én in het dagelijks leven. Met oude rituelen en hedendaagse vormgeving streven naar verbondenheid met mekaar en met onze inspiratiebron gestalte te geven.

Als slagzin wordt vertrokken van: Samen vieren

 

Symbolische voorstelling en verklaring

In liturgische samenkomsten mensen anders naar de werkelijkheid trachten te laten kijken. Op sterke momenten van het jaar en bij belangrijke gebeurtenissen in ‘het leven’ de diepere zin ervan  duiden.

 

Bijbelse verwijzing

Waar twee of drie in mijn naam samen zijn (Mt. 18,20).

 

Accenten

uit de visietekst van de parochie

“In onze gemeenschap van Antwerpen Linkeroever zijn alle mensen van goede wil van harte welkom, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof, en nodigen we iedereen uit om, dag na dag, bij vreugde en bij pijn, en met een eigentijdse vorm en taal, samen het leven te vieren omdat we geloven dat we op die manier van het huis van God een warme thuis kunnen maken en een stukje dichter komen bij de ontdekking van de hemel.”

 

Uit de visietekst van de bisschop - hoofdstuk 4 liturgie en sacramenten, vanaf p. 25).

Te gemakkelijk wordt alles wat in het kerkgebouw gebeurt een ‘viering’ genoemd. Uiteraard heeft de liturgie te maken met de schoonheid van het geloof en de kracht van Gods nabijheid, die altijd een geschenk is. Toch is niet alles in de liturgie ‘feest’ of ‘feestelijke viering’.

Parochies investeren veel energie in het liturgisch jaar, in de wekelijkse zondagsdienst, in de voorbereiding van de eerste communie en het vormsel, in een verzorgde uitvaartliturgie, in een sfeervolle inrichting van het kerkgebouw.

 

Belangrijke pijlers

  • De liturgische ruimten aanpassen aan de maatschappelijke context, zowel wat het aantal betreft als wat betreft de inrichting.
  • Zoeken naar eigentijdse vormen om het leven te vieren.
  • Een belangrijke beslissingen een breed draagvlak te hebben.

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer