U bent hier: Home / De Verrekijker / Voorzienigheid

Contactgegevens

Op deze pagina

Voorzienigheid

Het platform Voorzienigheid bundelt alle krachten in de parochie die zich bezighouden met het financieel en materieel beheer.

Jaarlijks brengen alle financieel verantwoordelijken verslag uit aan de hele parochie over de financiële toestand van de vzw’s en de Kerkfabriek, de voorbije en toekomstige projecten en plannen.

Belangrijke beslissingen worden genomen samen met De Verrekijker en goed gecommuniceerd met de parochie.

 

In het platformenboekje van wordt het platform Voorzienigheid als volgt omschreven:

 

Opdracht

Vanuit een christelijke inspiratie, ethisch omgaan met de beschikbare middelen. Die moeten in ieder geval meer ten dienste staan van de uitbouw van de gemeenschap dan ten dienste van het patrimonium. Openheid, edelmoedigheid en transparantie zijn hierin sleutelbegrippen.

Als slagzin wordt vertrokken van: Samen verwerven, beheren en spenderen

 

Symbolische voorstelling en verklaring

Om een werking te kunnen uitbouwen heeft de gemeenschap ook financiële middelen nodig. Voortdurend overwegen waar en hoe de middelen bij mekaar kunnen komen.

Een belangrijke inbreng van de leden van de gemeenschap is een evidente voorwaarde. Ook subsidiëringswegen en toelagen dienen onderzocht en in ’t oog gehouden te worden.

 

Bijbelse verwijzing

Geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toekomt  (Mt. 22,21).

 

Accenten

uit de visietekst van de parochie

“In onze gemeenschap van Antwerpen Linkeroever zijn alle mensen van goede wil van harte welkom, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof, en nodigen we iedereen uit om, dag na dag, bij vreugde en bij pijn, en met een eigentijdse vorm en taal, samen het leven te vieren omdat we geloven dat we op die manier van het huis van God een warme thuis kunnen maken en een stukje dichter komen bij de ontdekking van de hemel.”

 

Uit de visietekst van de bisschop - hoofdstuk 8: vanaf p. 57).

Voor het bisdom ligt de lat van het vormingsaanbod op de hoogte van hun financiële mogelijkheden. Aan de ene kant zullen we moeten nadenken over een mogelijke herschikking of bijsturing van het bestaande aanbod.  Aan de andere kant maakt deze visietekst duidelijk dat nieuwe en bijkomende initiatieven nodig zijn. Voor extra financiële middelen zullen we een beroep doen op onder meer projectgebonden sponsoring. (hoofdstuk 3: vanaf p. 17) Hoe kunnen wij de beschikbare gebouwen optimaal benutten, rekening houdend met de huidige omvang en werking van onze gemeenschappen en met nieuwe noden die zich aan dienen ? Het is een vraag die we niet uit de weg kunnen gaan.

 

Belangrijke pijlers

  • Het goede gebruik van de schaarse middelen op lange termijn, noopt tot overleg tussen alle beleidsorganen die met de materiële aspecten van de parochie bezig zijn.
  • In ieder geval dienen belangrijke beslissingen een breed draagvlak te hebben.

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer