U bent hier: Home / De Verrekijker / Contact

Contactgegevens

Op deze pagina

Contact

Contactteam

Sinds 1 september 2020 is de parochie herderloos.

Dat wil zeggen dat we geen pastoor in de strikte zin van het woord hebben. Het bisdom gaf pastoor Herman Augustyns een andere opdracht in de Rupelstreek. Tot ons groot verdriet in ieder geval. De vele vragen en opdrachten die pastoor Herman beantwoordde of ter harte nam, blijven een realiteit en daarop dient geanticipeerd te worden.

Het parochieteam De Verrekijker wil graag onze specifieke dynamiek continueren en daarom werd binnen de parochie een contactteam geïnstalleerd.

Annemie Van Passen, die sedert 2003 onze plaatselijk contactpersoon is, laat zich hierin bijstaan door Remy Van Looveren.

Het contactteam zal ervoor zorgen dat allerlei vragen van mensen i.v.m. de parochiewerking goed beluisterd, doorverwezen, beantwoord worden of bij de juiste verantwoordelijke terechtkomen. Ze proberen discreet, één en al luisterend oor en hart te zijn voor de mens, die contact opneemt. Zorgzaam omgaan met het zoeken en brengen van de juiste informatie bij de juiste persoon behoort tot hun takenpakket.

Het contactteam is te bereiken via contactteam@sint-anna-ten-drieen.be of telefonisch via het nummer van het parochiesecretariaat (03 219 32 29)

 

Plaatselijk contactpersoon

Naast het contactteam is ook onze Plaatselijke Contactpersoon Annemie, zonder al te veel hindernissen bereikbaar.

U kan met haar contact opnemen via hogergenoemde mail van het contactteam, via de mail: annemie.vanpassen@skynet.be of telefonisch via het telefoonnummer van het parochie secretariaat.

 

Secretariaat

Het secretariaat is een onmisbaar instrument in onze parochie. Je kan er terecht met vragen over de praktische kant van de parochie. Ze verwerken de administratie van doopsels, huwelijken, overlijdens, de eerste communie het vormsel en nog zo veel meer. Ook het archief van de parochie is hier te vinden.

Het secretariaat is open: elke werkdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. In de zomervakantie enkel op maandag, woensdag en vrijdag.

Adres en openingsuren

Parochiesecretariaat

Gaston Burssenslaan 17

2050 Antwerpen

03 219 32 29

secretariaat@sint-anna-ten-drieen.be

 

Andere contacten

ANNA3 vzw

Erik Balbaert

info@anna3.be

Website ANNA3

Rekening: BE64 7795 9834 6352, BIC: GKCCBEBB

Fiscaal aftrekbare giften via rekening BE24 745 0270017 38, BIC: KREDBEBB: met mededeling gift ANNA3. Zie voor meer informatie: www.anna3.be, rubriek ANNA3 steunen

Apotheker van wacht

Zie www.apotheek.be


Babysitdienst Gezinsbond

Vera Gebruers

0498 05 23 33

vegebruers@gmail.com

Begrafenissen

zie uitvaart

Beweging.net

Luc George

0477 42 54 16

luc.grge@gmail.com


Christelijke Mutualiteit

CM-kantoor Antwerpen-Linkeroever (Regatta)

Blancefloerlaan 329-331

2050 Antwerpen  

Contactteam

contactteam@sint-anna-ten-drieen.be

03 219 32 29)

Meer info


Dobbelsteen (kleuter- en basisschool)

zie Sint-Annacollege

Dokter van wacht

Wachtdienst Burcht Zwijndrecht Linkeroever

0900 10 512

Doopcatechese

via het parochie secretariaat

Gaston Burssenslaan 17

2050 Antwerpen

03 219 32 29

doopsel@sint-anna-ten-drieen.be


Eerste communie

Inge Melis

0485 71 05 03

eerstecommunie@sint-anna-ten-drieen.be

 

Marianne De Backer

0499 41 61 92

eerstecommunie@sint-anna-ten-drieen.be


GAM (Genootschap Anneke Mossel) 

Luc George

0477 42 54 16

luc.grge@gmail.com


Huis van het Kind

Raadpleging L.O.

Verantwoordelijke Liesbeth Daemen

Hanegraefstraat 5

2050 Antwerpen

03 432 30 90

tinne.vandeweghe@antwerpen.be

 

Verantwoordelijke vrijwilligers

Tiebos Lut

03 219 44 69

luttiebos@hotmail.com

Huwelijkspastoraal

Contactteam

Gaston Burssenslaan 17

2050 Antwerpen

contactteam@sint-anna-ten-drieen.be


Jambo

Ons Huis

Ernest Claesstraat 3

2050 Linkeroever

Jan Wouters

0471 38 60 62

janwouters86@hotmail.com


Kaartclub

Ferket-Bogaerd Emma  

03 219 02 31

Karel De Grote-Hogeschool

Industriële wetenschappen

Louis Frarynlaan 30  

2050 Antwerpen  

03 219 26 72 

KAT - Koninklijke Antwerpse Turnkring

Coppenholle Lilian

03 219 43 50 

Kerkfabriek

Balbaert Erik

03 219 79 43

kerkfabriek@sint-anna-ten-drieen.be

Kinderdagverblijf “La Primavera”

Goethestraat 5  

2050 Antwerpen  

03 219 30 54

Kinderoppasdienst Gezinsbond  

zie Babysitdienst Gezinsbond 

Klankjorum

Marjan De Keyser

Klankjorum@gmail.com

Klokjesvrienden

ZAAL

Sint-Anneke Centrum

2050 Antwerpen

Jos Dobbeleers

03 219 45 87

K.W.B.

Meeusen Roger

03 219 72 36

meeusen.roger@skynet.be


OKRA Trefpunt Antwerpen Linkeroever

Cardinael Annie - Voorzitter

0486 212 131

anniecardinael@outlook.com

Onthaal Sint-Antonius

Paardenmarkt 109

2000 Antwerpen.

03 231 98 45

rita.somers@scarlet.be

secretariaat@sint-anna-ten-drieen.be

Opvangcentrum Rode Kruis L.O.  

Beatrijslaan 110  

2050 Antwerpen  

03 252 58 30

oc.linkeroever@rodekruis.be


Parochiale Werken

Veerle Godefroit - Voorzitter

0478 24 46 13

parochialewerken@sint-anna-ten-drieen.be

Rekening: BE44 4160 0000 5145, BIC: KREDBEBB   

Parochiepriester

Zie contactteam

Parochiesecretariaat 

Gaston Burssenslaan 17  

2050 Antwerpen  

03 219 32 29

secretariaat@sint-anna-ten-drieen.be

Open alle werkdagen tussen 9.30 uur en 11.30 uur

Tijdens de vakantie: enkel op maandag, woensdag en vrijdag.

Parochieteam ‘De Verrekijker’

zie Contactteam

 

Annemie Van Passen - Plaatselijk contactpersoon

0477 64 56 18

annemie.vanpassen@skynet.be

 

Gilbert d’Hauwe

0486 12 92 58

gilbert.dhauwe@gmail.com

 

Paul Jolie

0476 97 16 97

paul.jolie@kuleuven.be

 

Marc Mestdagh

0475 41 67 16

marc.mestdagh1@skynet.be

 

Lieven Tiebos

0473 86 62 10

lieven.tiebos@telenet.be

 

Bavo Van Soom

0495 20 99 49

bavo.van.soom@telenet.be

 

Remy Van Looveren

0487 47 32 70

remy.van.looveren@outlook.com

Pastoor

Zie contactteam

Plaatselijke contactpersoon

Annemie Van Passen

0477 64 56 18

annemie.vanpassen@skynet.be

PLEPLO 

Hanegraefstraat 5

2050 Antwerpen

Groepsleiding

Elias De Bruyn

0470 51 90 39

 

Anthony Vermeersch

0494 90 83 82

 

Groepsleiding@pleplo.be

Postzegelclub 't Vlaems Hoofd

Paul Verstappen

03 219 73 38

paul.annemie@skynet.be

Priester

Zie contactteam


Samana

De Graeve Marina

0474 90 97 87

marinadegraeve@skynet.be

Scholen

zie Sint-Annacollege   

Scouts 21e

Thijs Verhaeghe

Jef Timmerman

Viktor-Mark Sterckx

groepsleiding@21ste.be

www.21ste.be

Scoutslokaal De Karakol

vzw Gebouwenbeheer 21ste Scouting Linkeroever

Gloriantlaan 2A

2050 Antwerpen

Goffart Jean-Marie, Voorzitter

0478 32 01 35

verhuur@21ste.be

www.scoutinglo.be

Secretariaat

Zie parochie secretariaat 

Sint-Annacollege

Basisschool De Dobbelsteen

Emiel Verhaerenlaan 19

2050 Antwerpen

03 288 84 52

de.dobbelsteen@cska.be

 

Basisschool Goethe

Goethestraat 1

2050 Antwerpen

03 219 33 24

sint-anna@cska.be

 

Middenschool (1ste en 2de)

Halewijnlaan 88

2050 Antwerpen

03 219 02 60  

sint-annacollege.middenschool@telenet.be

 

Bovenbouw (3de tot 6de)

Oscar De Gruyterlaan 4

2050 Antwerpen

03 219 01 13  

info@sint-annacollege.be

Sint-Annakoor

Rita Lemmens-Crab

03 210 08 80 

margarita.crab@telenet.be

 

Myriam Baert

03 219 03 72

myriam.baert@telenet.be

 

Lieve Van Volsem

03 219 69 71

lieve.stappaerts@skynet.be

Sint-Anneke Centrum

ZAAL

Hanegraefstraat 5  

2050 Antwerpen  

03 219 05 86

 

Van Noten Jan - Voorzitter

0475 57 45 14

jan.vannoten@skynet.be

 

Verhuur en reservatie

0479 87 37 97

zaal.SAC@gmail.com

 

Bezoek ter plaatse steeds op afspraak 

Sint-Annekesfeesten

Koen Meessens

0479 99 53 97

sint-annekesfeesten@sint-anna-ten-drieen.be

Rekening: BE38 7895 3307 8672 

't Spieken

ZAAL

Hanegraefstraat 5  

2050 Antwerpen

03 219 05 86  

Zie ook Sint-Anneke Centrum 

 

Verhuur en reservatie

0479 87 37 93

zaal.SAC@gmail.com

 

Bezoek ter plaatse steeds op afspraak


Toneelstudio Gloriant

Jan Tiebos

03 219 62 06

gloriant.info@skynet.be


Uitvaarten

Via het parochiesecretariaat  

03 219 32 29

secretariaat@sint-anna-ten-drieen.be


Vormselcatechese

Veerle Claus

0472 22 13 17

vormsel@sint-anna-ten-drieen.be


Webmaster

Koen Meessens

0479 99 53 97

website@sint-anna-ten-drieen.be

Wereldwinkel  - Oxfam

Hanegraefstraat 5

2050 Antwerpen

 

Woensdag van 10 uur tot 12.30 uur en 14 u tot 16 uur

Vrijdag van 10 uur tot 12.30 uur

Zaterdag van 10 uur tot 12.30 uur

Zondag van 11 uur tot 12.30 uur

 

Verantwoordelijken

Poriau René

reneporiau@hotmail.com

 

D’Hauwe Gilbert

03 219 30 11

gilbert.dhauwe@gmail.com

Werkgroep Rouwen

Hilde Van Noten

0495 210 620

hildevannoten@skynet.be

Winteroever

Luc George
luc.grge@gmail.com

 

Annemie Van Passen

0477 64 56 18

annemie.vanpassen@skynet.be


Zalen

Zie Sint-Anneke Centrum

Zie 't Spieken

Zeescouts 

Zeescoutsbasis Thonetlaan 165

2050 Antwerpen 

Luc Antheunis – Voorzitter

0473 61 78 16

www.zasantwerpen.be

 

Deze lijst mag onder geen enkele voorwaarde gebruikt worden voor commerciële of mailing-doeleinden.

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer