U bent hier: Home / De Verrekijker

Contactgegevens

Op deze pagina

De Verrekijker – ja, juist: om ver te kijken

Antwerpen Linkeroever telde in het verleden drie parochies met elk hun parochiepriester / pastoor:

 • Sint-Anna en Joachim
 • Sint-Lucas
 • Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde

Een aantal gebeurtenissen hebben de regio Antwerpen Linkeroever grondig veranderd:

 • Het aantal beschikbare priesters daalde sterk in het bisdom Antwerpen (en ook in de andere bisdommen)
 • 2 pastoors van de drie parochies gingen met pensioen en werden niet vervangen, enkel de laatste werd vervangen
 • De overgebleven pastoor kreeg ook andere parochies in zijn opdracht (Sint-Walburgis, Sint-Joris)
 • De opdrachten van de pastoors breidden alsmaar uit met de daar bijhorende verantwoordelijkheden
 • Het kerkje van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde werd geteisterd door een felle brand, verdween en werd niet meer heropgebouwd
 • Het bisdom zoekt naar andere organisatievormen zoals parochiefederaties. Op voorstel van de bisschop (Johan Bonny) wordt op dit ogenblik veeleer gedacht aan Pastorale Eenheden waarbij regionaal gedacht wordt aan de coördinatie van alle organisaties/groeperingen die op één of andere manier met het christelijk geloof zijn verbonden.

De laatste pastoors uit de vorige eeuw (20 ste) zagen de noodzaak in om zich te laten bijstaan met vrijwilligers om de parochie(s) te blijven organiseren. Een aantal vrijwilligers werden op die manier lid van:

 • De Parochieploeg (Sint-Anna en Joachim)
 • De Parochievergadering (Sint-Lucas)
 • Het Parochieteam (Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde)

De drie teams kwamen regelmatig samen en coördineerden alle activiteiten nodig voor een goede parochiewerking, waardoor de last op de schouders van de parochiepastoor kon gedeeld worden. Af en toe kwamen de drie verschillende teams ook samen bij elkaar onder de vorm van een Duo-PT, Tri-PT.

Op die manier werd een gehele werking over Antwerpen Linkeroever beter gecoördineerd.

 

Fusie

Stilaan groeide de idee om te komen naar één parochie. De werking van drie parochies met 2 kerken (het kerkje van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde was inmiddels afgebrand) kon niet meer worden bolgewerkt.

Op 04/04/2004 werden de drie parochies van Antwerpen Linkeroever gefusioneerd. Daarbij kreeg de parochie een nieuwe naam: Sint-Anna-ten-Drieën

 

Organisatiemodel – een vernieuwende structuur

Het parochieteam (PT) van de (nieuwe) parochie Sint-Anna-ten-Drieën richtte kort na de fusie de blik op de toekomst en vroeg zich o.m. af hoe deze parochie er zal uit zien binnen twee, vijf, tien jaar, als er niets gedaan wordt? En wat als er wel degelijk iets aan gedaan wordt?

 

Het parochieteam kreeg een nieuwe naam: DE VERREKIJKER

 

De parochie kijkt naar haar werking vanuit een goedgekeurde visietekst en om het beeld duidelijk te krijgen, organiseert de parochie zich op zes platformen. Dit organisatiemodel steunt op het principe van zelfstandige teams onder een koepel van ‘De Verrekijker’.

De bisschop van Antwerpen verwijst ernaar in zijn visietekst: “gemeenschapsvorming, catechese, diaconie, zorg voor de schepping, liturgie en het materiële.

 

6 platformen

Maar de toekomst zal anders zijn dan het verleden.

De zes platformen worden herdoopt met uitdagende benamingen die op zoek gaan naar frisse ideeën:

 

Doel Platform
gemeenschapsvorming Platform LO.com
catechese Platform Wegwijzers
diaconie Platform Vuurstenen
zorg voor de schepping Platform Ecodroom
liturgie Platform Andersziens
het materiële Platform Voorzienigheid

 

Verdere verklaring van de platformen werden opgenomen op de website.

Elk platform krijgt een naam, een slagzin, een symbool en de verklaring ervan. Verder wordt een verwijzing gemaakt naar een Bijbelse verwijzing, de visietekst van de bisschop van Antwerpen en de visietekst van de parochie.

 

Op 3 minuten voorgesteld

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer