U bent hier: Home / De Verrekijker / Voorzienigheid / Parochiale Werken

Contactgegevens

Op deze pagina

vzw Parochiale Werken

De vzw Parochiale Werken wordt officieel benoemd als ‘vzw Dekenaat Antwerpen  regio Linkeroever’ en is een overkoepelende vzw voor de drie voormalige parochies die nu de Sint-Anna-ten-Drieën-parochie vormen.

Zij beheert de materiële middelen van de parochie, maar niet de kerk (kerkraad) en de pastorij waar de pastoor woont (deze wordt beheerd door de stad Antwerpen).

 

Eigendommen

De eigendommen van de parochie Sint-Anna-ten-Drieën zijn:

  • Het Cultureel Centrum ter Schelde (CCtS) en de 2 tennisvelden die er aan palen;
  • Het Sint-Anneke-Centrum (SAC) , het Spieken en de Jeugdlokalen (Chiro PlePlo);

De vzw beheert deze gebouwen als een goede huisvader, wat vernieuwing en onderhoud betreft.

Zij verhuurt haar gebouwen aan vzw Sint-Anneke-Centrum en vzw Cultureel Centrum ter Schelde en aan de 21ste  Scouts die de exploitatie van deze gebouwen verzorgt.

 

Inkomsten

Parochiale werken krijgt, naast de huurinkomsten,  een deel van de opbrengsten van de activiteiten in de kerk en eveneens de inkomsten van de Sint-Annekesfeesten.

Met deze inkomsten financiert zij de werking van de parochie.

  • De werking van het parochiesecretariaat;
  • De werking van de verschillende platforms;
  • Ondersteuning van  parochiale activiteiten en verenigingen;.
  • Onderhoud en herstelling van alle gebouwen.

 

Raad van bestuur

In de raad van bestuur zetelt de plaatselijke contactpersoon.

Daarnaast een vertegenwoordiger van de vzw SAC en de vzw  CCtS. Verder mensen van de verschillende gemeenschappen op Antwerpen Linkeroever die betrokken zijn bij de werking van de parochie.

 

Vrijwilligers

Ook Parochiale Werken werkt met talloze vrijwilligers.

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer