U bent hier: Home / De Verrekijker / Voorzienigheid / De Kerkfabriek

Contactgegevens

Op deze pagina

Kerkfabriek

Taak van de kerkfabriek

De kerkfabriek heeft als taak de eredienst mogelijk te maken. De kerkfabriek beheert drie gebouwen: de Sint-Anna-ten-Drieënkerk, de Sint-Lucaskerk en de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde.

De kerkfabriek zorgt voor het algemeen onderhoud van deze gebouwen met inbegrip van de verwarming, de verlichting, het onderhoud van het orgel, de liturgische kledij, verzekeringen, enz... De kerkfabriek doet daarvoor o.m. allerlei aankopen zoals hosties, miswijn, kaarsen, onderhoudsproducten, enz..

De kerkfabriek haalt haar inkomsten uit een deel van de omhalingen, maar ook uit de verkoop van kaarsen, groenestroomcertificaten, misintenties, verhuur van de kerktoren voor een gsm-installatie, enz...

Daarnaast stelt de kerkfabriek de Sint-Anna-ten-Drieënkerk ter beschikking van de vzw anna3 voor concerten, tentoonstellingen, repetities, lezingen en vergaderingen.

Kerkraad

De kerkfabriek bestaat uit 5 verkozen vrijwilligers en de pastoor.

De Kerkraad, dit is de vergadering van de leden van de Kerkfabriek, vergadert ongeveer één keer per maand. Van elke vergadering worden uitgebreide notulen opgesteld die onderworpen zijn aan het administratief toezicht van de Stad Antwerpen, het Bisdom, het Provinciebestuur en de Vlaams overheid.

Deze notulen vallen onder de regeling van de openbaarheid van bestuur en kunnen door alle geïnteresseerden op aanvraag ingekeken worden op het parochiesecretariaat in de Gaston Burssenslaan 17 te Antwerpen.

Fusies

De huidige kerkfabriek is het resultaat van de fusie van de drie parochies op Linkeroever op 04.04.2004 met name Sint-Anna en Joachim, Sint-Lucas en Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde.

Belangrijke werken

Het beheer van alle verschillende gebouwen vraagt een grondige planning en budgettering. De laatste jaren werden volgende belangrijke projecten gerealiseerd met oog voor duurzaamheid en ecologie:

Sint-Anna-ten-Drieënkerk

Momenteel is een dossier klaar gemaakt voor de volledige verwarming van de kerk op een eco-vriendelijke manier met warmterecuperatie in de winter en nachtkoeling in de zomer. (uitvoering 2019-2020).

De voorbije jaren werden volgende zaken uitgevoerd:

 • Volledige vernieuwing van alle elektrische installaties;
 • Re-lighting van de volledige kerk met LED-verlichting;
 • Installatie van een sanitair blok met toiletten voor dames, heren en mindervaliden inclusief verzorgingstafel voor kleine kinderen, dat alles gespoeld met regenwater;
 • Plaatsing van 48 zonnepanelen op het dak van de kerk;
 • Waterdichting van de kelders langs de binnen- en de buitenzijde;
 • Renovatie van de Joachimzaal;
 • Herschilderen van het volledige kerkgebouw;
 • Nieuwe geluidinstallatie en plaatsen van akoestische panelen;
 • Installatie van een nieuw tabernakel met verlichte glazen deur;
 • Plaatsen van infrastructuur voor fietsers die de 'fietskerk' bezoeken (picknicktafels, fietsenstalling, drinkwaterfontein, vuilbak …).

Sint-Lucaskerk

Deze kerk wordt niet meer gebruikt door de parochie en wordt via een erfpacht ter beschikking gesteld van de Gemeenschap van Sant’Egidio.

In dit gebouw werden de voorbije jaren volgende werken uitgevoerd:

 • Herstelling en onderhoud van het buitenschrijnwerk;
 • Vernieuwen van het vast tapijt en linoleum;
 • Installatie van een sorteerstraatje voor alle afval.

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde

 • Deze kapel werd recent herschilderd. De terreinen rondom de kapel werden in opstal gegeven aan de 21ste Scouting Linkeroever die er nieuwe lokalen en een jeugdverblijfscentrum hebben opgericht waar op jaarbasis duizenden kinderen en jongeren naar hartenlust komen spelen en ravotten.

Vrijwilligers

De parochie werkt met talloze vrijwilligers, zo ook de kerkfabriek.

Voor al diegenen die meewerken sloot de kerkfabriek een verzekering af in het licht van de toepassing van de regelgeving.

Opdat wij al deze vrijwilligers (m/v/x) zouden kennen én hen zouden kunnen verzekeren, wordt gevraagd om de organisatienota van de kerkfabriek te willen invullen.

Elke vrijwilliger dient een dubbel van dit exemplaar zelf te bewaren.

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer