U bent hier: Home / De Verrekijker / Voorzienigheid / Project Cultureel Centrum ter Schelde

Contactgegevens

Op deze pagina

Project Cultureel Centrum ter Schelde

De parochie Sint-Anna-ten-Drieën werkt aan een nieuw project rond het Cultureel Centrum ter Schelde.

Reeds van 2015 wordt ernstig nagedacht over de mogelijkheden van dit centrum. Met respect voor de vele medewerkers die meer dan 50 jaar gewerkt hebben in het Cultureel Centrum Ter Schelde, leeft toch de gedachte om op het terrein van dit centrum een volledig nieuw project te laten herrijzen.

De eengemaakte parochie beschikt over het Sint Anneke Centrum én over dit Cultureel Centrum ter Schelde.  2 centra onderhouden is niet meer houdbaar. De parochie moet, als een goed huisvader, zorg dragen voor haar patrimonium. 

In 2017 werd een visietekst opgesteld door de Verrekijker en de raad van bestuur Parochiale werken (eigenaar van het gebouw).   Deze visietekst legt de nadruk op de sociale dimensie binnen het project, maar geeft ook de opdracht om goed om te springen met de mogelijkheden die geboden worden.

Sociale dimensie

Om de sociale dimensie in te vullen wordt een samenwerking opgebouwd met Katrinahof.  Deze organisatie onderzoekt de mogelijkheden om in het nieuwe project voor een aantal gasten “begeleid wonen” te organiseren.  Daarnaast creëren we de mogelijkheid om een atelier te bouwen waar verschillende sociale activiteiten kunnen uitgevoerd worden.

Daarnaast vermeldt de visietekst dat er een ruimte dient ontwikkeld te worden waar mensen mekaar nog kunnen ontmoeten.  Deze ruimte zal niet meer zo groot zijn als het was want er is nog steeds het Sint Anneke Centrum. (voor gebruik van een grote zaal)
De uiteindelijke bedoeling is om de residentiële grond te verkopen aan een projectontwikkelaar die er een 50 appartementen op zal zetten.  De parochie ontvangt, als tegenwaarde, een afzonderlijk gebouw (3 bouwlagen). In dit gebouw komt het eigen centrum, het atelier en de woongelegenheden voor Katrinahof. De verhuuropbrengsten van dit gebouw zijn een garantie voor de inkomsten van de parochie, voor de volgende 50 jaar.

Denktank

In 2018 werd een denktank opgericht die veel, heel veel, werk verzet heeft. In de denktank zaten een notaris, een advocaat, een landmeter, een vertegenwoordiger van het bisdom, een financieel adviseur, iemand van Parochiale werken en iemand van de verrekijker en de pastoor. 11 project ontwikkelaar/aannemers werden aangesproken. 6 werden er geselecteerd en deze aanbiedingen werden geëvalueerd. Uiteindelijk heeft de parochie met de denktank gekozen uit de 2 laatste aanbiedingen.

 

Winnaar

De aannemer, winnaar van het project, wordt de firma Caaap. Dit bedrijf zit in de Artes groep, samen met de firma Roegiers. Het aantal referenties die ze kunnen voorleggen is indrukwekkend (Groen kwartier, nieuw Zuid, renovatie blokken Victor Hugostraat, de blokken Zenith en Lagoo aan het Galgenweel…). Caap werkt samen met het architectenbureau  “Styfhals”. Samen hebben ze een mooi project voorgesteld dat in de onmiddellijke omgeving zeer goed zal passen.  Ze hebben voldoende aandacht voor de vragen die vanuit de parochie gesteld worden. 

 

5 werkgroepen

Er worden 5 werkgroepen opgericht die hun inbreng kunnen geven voor de opbouw van dit project.

Deze werkgroepen zijn:

 • Architectuur
 • Publiek vastgoed (Centrum)
 • Marketing en commercialisatie
 • Omgevingsaanleg
 • Minder hinder tijdens de werf

Op 15 januari 2019 werd een grote infovergadering gehouden voor de hele parochie maar ook voor de gebruikers van het huidige centrum.  Onmiddellijk daarna zijn de eerste werkgroepen gestart.  Ze rapporteren aan een stuurgroep.  Deze bestaat uit een aantal leden van de denktank, De Verrekijker en parochiale werken, samen met de aannemer en het architecten bureau.

 

Nieuwsbrief

De de firma Caaap maakt enkele keren per jaar een nieuwsbrief over onze project. 

Wenst u alle informatie vanuit eerste hand te vernemen, schrijf u dan volledig vrijblijvend in op deze nieuwsbrief. Stuur een kort mailtje naar info@caaap.be met vermelding van 'Nieuwsbrief project op Linkeroever'.

 

Timing

 • 15 januari 2019: toelichtingsmoment
 • Jjanuari 2019: opstart werkgroepen
 • Eind februari 2019: bespreking met stedenbouw
 • Medio 2019: indiening vergunningsaanvraag
 • Eind 2019: bekomen omgevingsvergunning
 • Begin 2020: start verkoop
 • Uiterlijk medio 2020: start afbraak & bouwwerken
 • Medio 2022: oplevering

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer