U bent hier: Home / Verrekijker / Wegwijzers / Het vormsel

Contactgegevens

Op deze pagina

Het Vormsel

Het vormsel ontvangen, is net als het doopsel en de eerste communie, een belangrijke stap als lid van de christelijke kerkgemeenschap.

De symboliek van het doopsel wordt nu bewust opnieuw beleefd: deze jongeren van 11 – 12 jaar leggen hun geloofsbelofte af en ontvangen de Heilige Geest. De verhalen uit de Bijbel gaan mee in hun rugzak. Ze kiezen zelf voor Jezus als gids op hun weg, als leidraad in hun leven.

Ze worden hierin gesteund door hun ouders en hun familie. 

Deze jongeren mogen 'thuis' komen in hun parochie, rust vinden in deze al zo drukke maatschappij met smartphones en internet. Door ze te betrekken in de Wegwijzervieringen en zich te engageren voor anderen, ervaren ze wat het is om lid te zijn van de kerkgemeenschap van Antwerpen Linkeroever.

We heten ze van harte welkom!

 

Vormsel 2021

Het vormsel vindt in 2021 plaats op zaterdag 22 mei om 9.30 uur in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk. De kalender met de verschillende activiteiten vindt u hier.

 

Hoe verloopt de voorbereiding?

De voorbereiding gebeurt in de parochie tijdens 6 catechesebijeenkomsten doorheen het jaar in de kerk en tijdens de Wegwijzervieringen. De starten vindt plaats in oktober met een eerste ouderavond en eindigt in juni met een Terugkomviering.

De vormselviering wordt met alle basisscholen die hier op Linkeroever gevestigd zijn, samen gevierd.

Deze scholen zijn:

  • De Apenstaartjes in de Hanegraefstraat
  • De Dobbelsteen in de Emiel Verhaerenlaan
  • De School aan de Stroom in de Willem Van Haechtlaan
  • De Spits in de Thonetlaan 106
  • Sint-Anna Goethe in de Goethestraat
  • De Leerexpert in Burchtse Weel 102, 2050 Antwerpen

Ook kinderen van andere scholen en die een link hebben met Linkeroever van Antwerpen zijn welkom om zich aan te sluiten. Hiervoor neem je best contact op met één van de catechisten of het parochiesecretariaat, Gaston Burssenslaan 17, tel 03 219 32 29.

 

Hoe inschrijven?

Men wordt schriftelijk en per mail uitgenodigd voor ouderavonden en catechesemomenten.

In het begin van het schooljaar krijgt het kind, via de leerkrachten van de school, een uitnodiging voor de eerste ouderavond met de mogelijkheid om in te schrijven.  Mocht men geen uitnodiging ontvangen hebben begin oktober contacteer dan één van de catechisten.

 

Wat wordt er van onze jongeren verwacht?

Er zijn 6 catechesebijeenkomsten, die plaatsvinden vlak voor de Wegwijzerviering (aanvang 9 uur). De inhoud van de catechesebijeenkomst is steeds gekoppeld aan het thema van de Wegwijzerviering.

Als ouder mag men actief meewerken aan deze catechesebijeenkomsten, zo kan men als trouwe supporter een grote steun betekenen in de keuze van de vormeling.

Elk catechesebijeenkomst wordt afgesloten in de Wegwijzerviering, waarop alle vormelingen en hun ouders, familie,... en ook onze eerste communicanten aanwezig zijn.

 

Een Wegwijzerviering? Wat is dat?

In de parochie Sint-Anna-ten-Drieën is de zondagviering van de eerste zondag van de maand (van september tot juni) een Wegwijzerviering om 11 uur in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk. Deze vieringen worden door de catechisten gemaakt om de eucharistie toegankelijker te maken voor jonge gezinnen.

Tijdens deze vieringen zijn de andere parochianen eveneens welkom.

De parochie vindt het belangrijk dat iedereen zich aangesproken voelt in de vieringen, dat iedereen er 'iets' uithaalt om verder te kunnen in het dagelijkse leven.

 

En wanneer gebeurt dat allemaal?

In dit document werden alle data ter voorbereiding op het vormsel voor dit werkjaar opgenomen.

Klik erop, print het document af en breng het zichtbaar aan op een herkenbare plaats.

 

De grote dag!

De vormselviering in de Sint-Anna-ten-Drieënparochie gaat steeds door op de zaterdag voor Pinksterzondag om 9 uur 30 in de kerk

In 2021 is dat op zaterdag 22 mei 2021 om 9.30 uur in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk.

 

Tot slot

  • een tweede ouderavond wordt enkele weken voor het vormsel georganiseerd om vooral de praktische afspraken door te nemen
  • dinsdag en donderdag voor het vormsel  zijn er verplichte generale repetities van 16.30 uur tot 18.00 uur.
  • de Terugkomviering 27 juni 2021 voor zowel Eerste Communicanten als vormelingen.

 

Gegevens catechisten

Naam Telefoon Email
Bavo Van Soom 0495 20 99 49 vormsel@sint-anna-ten-drieen.be
Veerle Claus 03 773 23 57 vormsel@sint-anna-ten-drieen.be

 

Belangrijke data

Activiteit Wanneer en waar Uur
Eerste ouderavond Dinsdag 20 oktober 2020
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
19.30 uur
Catechese 1 - Naamgeving Zondag 8 november 2020
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
9 uur
  Wegwijzerviering
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
11 uur
  Lunch
't Spieken
12.30 uur
  Op tocht op Linkeroever en in de stad tot 16 uur
Catechese 2 - Leven van Jezus Zondag 6 december 2020
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
9 uur
  Wegwijzerviering - Start advent
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
11 uur
Catechese 3 - 7 werken van barmhartigheid Zondag 3 januari 2021
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
9 uur
  Wegwijzerviering
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
11 uur
Catechese 4 - Engagement Zondag 7 februari 2021
Asielcentrum
9 uur
  Wegwijzerviering – Lichtmis
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
11 uur
Catechese 5 - Geloven en beloven Zondag 28 februari 2021
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
9 uur
Wegwijzerviering Zondag 7 maart 2021
Sint-Anna-ten-Drieënkerk

11 uur
  Broodmaaltijd (Eerste Communicanten)
Sint-Anneke Centrum
tot 14 uur
Palmzondag Zondag 28 maart 2021 - Viering
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
11 uur
Witte Donderdag Donderdag 1 april 2021
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
20 uur
Goede Vrijdag Vrijdag 2 april 2021
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
20 uur
Pasen Zondag 4 april 2021


Wegwijzerviering - Pasen
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
11 uur
Infomoment vormelingen Dinsdag 23 september 2021
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
19.30 uur
Eerste Communie Zaterdag 12 juni 2021
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
10.30 uur
13.30 uur
Eerste repetitie Dinsdag 19 oktober 2021
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
16.30 uur
tot 18.00 uur
Tweede repetitie Donderdag 21 oktober 2021
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
16.30 uur
tot 18.30 uur
Vormsel Zaterdag 23 oktober 2021
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
9.30 uur

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer